Навигација

ПН - Површински носачи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивПовршински носачи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ПНобавезан12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
--
Циљеви изучавања предмета
Упознавање са основним теоријским појмовима као и методама за одређивање напонско-деформационог стања површинских носача у грађевинским конструкцијама.
Исходи учења (стечена знања)
Разумијевање основних теоријских поставки на којима се заснива прорачун површинских носача у грађевинарству. Способност за усвајање одговарајућег прорачунског и математичког модела за посматрани проблем. Способност за прорачун одређених класа површинских носача.
Садржај предмета
Основни појмови и класификација површинских носача. Теорија савијања танких плоча. Navier-ово и M. Levy-јево рјешење за правоугаоне плоче. Кружне плоче. Плоче напрегнуте у својој равни. Мембранска теорија љуски. Ротационо симетричне љуске при ротационо симетричном оптерећењу. Мембранска теорија цилиндричних љуски. Теорија савијања цилиндричних љуски. Нумеричке методе за рјешавање плоча: метод коначних разлика, метод коначних трака, метод коначних елемената. Рад у слободном и власничком софтверу. Дефинисање индивидуалних годишњих задатака.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака у рачунарском центру уз консултације са сарадником.
Литература
  1. Н. Хајдин, Теорија површинских носача, Научна књига, Београд, 1989.
  2. Секуловић М., Метод коначних елемената, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  3. Д. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција: са рачунарским програмима, Студент, Нови Сад, 1994.
  4. S. Timoshenko, S. Woinowsky-Krieger, Theory of Plates and Shells, McGraw-Hill, 1959.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана годишњег задатка током семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-