Навигација

ОГ09ОМ2 - Отпорност материјала 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивОтпорност материјала 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГ09ОМ2обавезан43П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Отпорност материјала 1Услов за слушање предмета је предаја и одбрана семестралних задатака. Услов за полагање је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Теоријске основе и неопходна знања из механике крутог и деформабилног тијела
Исходи учења (стечена знања)
Разумијевање битних закона и метода механике крутог и деформабилног тјела. Развој креативности и способности за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема. Способност препознавања механичког понашања чврстих деформабилних материјала и конструкција.
Садржај предмета
Стабилност равнотеже греде, ексцентрични притисак витких симетричних стубова. Торзија и торзија са савијањем једновремено. Теорија танкозидних штапова отвореног недеформабилног попречног пресека. Стање напона у тачки, тензор напона, једначине равнотеже. Стање деформације (брзине деформације) у тачки, тензор деформације. Одређивање компоненталних померања из познатих деформација, услови компатибилности. Конститутивне једначине. Основни и сложени реолошки модели понашања материјала. Енергетски принципи и теореме. Примена енергетских принципа код греде. Еласто-пластична анализа греде. Рјешавање статички неодређених конструктивних система у еласто-пластичном подручју. Теорија димензионисања, хипотезе о лому. Димензионисање према теорији граничне равнотеже. Динамичка чврстоћа материјала.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака. Консултације.
Литература
  1. Атанацковић, Т., Теорија еластичности, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1993.
  2. Рајић, Д., Бојовић, Ж., Отпорност материјала, Завод за уџбенике, Београд, 1994.
  3. Дуница, Ш., Отпорност материјала, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Грос књига, Београд, 1995.
  4. Брчић, В., Отпорност материјала, Грађевинска књига, Београд, 1997.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквије током семестра, поправне колоквије полажу у терминима редовних испитних рокова