Navigacija

OG09OM2 - Otpornost materijala 2

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Građevinarstvo
Naziv Otpornost materijala 2
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OG09OM2 obavezan 4 3P + 2V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Otpornost materijala 1 Uslov za slušanje predmeta je predaja i odbrana semestralnih zadataka. Uslov za polaganje je položen ispit.
Ciljevi izučavanja predmeta
Teorijske osnove i neophodna znanja iz mehanike krutog i deformabilnog tijela
Ishodi učenja (stečena znanja)
Razumijevanje bitnih zakona i metoda mehanike krutog i deformabilnog tjela. Razvoj kreativnosti i sposobnosti za samostalno formulisanje i rješavanje inženjerskih problema. Sposobnost prepoznavanja mehaničkog ponašanja čvrstih deformabilnih materijala i konstrukcija.
Sadržaj predmeta
Stabilnost ravnoteže grede, ekscentrični pritisak vitkih simetričnih stubova. Torzija i torzija sa savijanjem jednovremeno. Teorija tankozidnih štapova otvorenog nedeformabilnog poprečnog preseka. Stanje napona u tački, tenzor napona, jednačine ravnoteže. Stanje deformacije (brzine deformacije) u tački, tenzor deformacije. Određivanje komponentalnih pomeranja iz poznatih deformacija, uslovi kompatibilnosti. Konstitutivne jednačine. Osnovni i složeni reološki modeli ponašanja materijala. Energetski principi i teoreme. Primena energetskih principa kod grede. Elasto-plastična analiza grede. Rješavanje statički neodređenih konstruktivnih sistema u elasto-plastičnom području. Teorija dimenzionisanja, hipoteze o lomu. Dimenzionisanje prema teoriji granične ravnoteže. Dinamička čvrstoća materijala.
Metode izvođenja nastave
Interaktivna predavanja i vježbe sa izradom individualnih godišnjih zadataka. Konsultacije.
Literatura
  1. Atanacković, T., Teorija elastičnosti, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1993.
  2. Rajić, D., Bojović, Ž., Otpornost materijala, Zavod za udžbenike, Beograd, 1994.
  3. Dunica, Š., Otpornost materijala, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Gros knjiga, Beograd, 1995.
  4. Brčić, V., Otpornost materijala, Građevinska knjiga, Beograd, 1997.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Obavezna je samostalna izrada i odbrana 2 godišnja zadatka tokom semestra. Posljednji rok za odbranu godišnjih zadataka je početak sljedećeg semestra. Studenti koji ne polože kolokvije tokom semestra, popravne kolokvije polažu u terminima redovnih ispitnih rokova