Навигација

ОА07ЛФ - Ликовна форма

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивЛиковна форма
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07ЛФобавезан11П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ предмета је развој визуелне културе која чини фундус у образовању будућих архитеката, и упућивање у методе поимања обликовања, простора и принципе графичког представљања просторних појава. Проучавање и развој цртежа као основног средства и елемента ликовног изражавања.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити способни да: 1) разликују пропорције и међусобни однос елемената разликују пропорције и међусобни однос елемената 2) приказују перспективу и перспективна скраћења 3) уочавају извор освјетљења и приказују промјене линије условљене различитим освјетљењем 4) креирају и транспонују облике и простор 5) примјењују практична искуства у ликовном представљању
Садржај предмета
Цртеж. Компоновање цртежа. Постављање цретежа. Основни елементи цртежа: смјер, покрет и пропроција, конструкција цртежа. Елементи кретања цртежа по хоризонтали и вертикали, елементи геометрије, примјена перспективе у цртежу и њене законитости; пропорција. Проучавање линије као основног средства у грађењу цртежа и формирању композиције. Линија и покрет, линија и форма, линија и јединство цртежа. Формирање цртежа са основном егзистенцијом форме, форме у простору и форме у грађењу јединства цртежа.Линија и њена егзистенција у условима црно-бијелог у цртежу. Линија и њена егзистенција у условима црно-бијелог у цртежу. Извор освјетљења и све законитости са постојећим условима освјетљења. Промјене линија условљене различитим осјветљењем. Промјене интензитета освјетљења, структура предмета у условима освјетљења. Једноставна линеарна композиција геометријских тијела у простору. Линеарна композиција са више геометријских тијела у простору. Сложена линеарна конструкција.
Методе извођења наставе
Интерактивна настава. Консултације.
Литература
  1. Васић. П: Увод у ликовне уметности, Факултет ликовних уметности, Београд, 1968.
  2. Арнхајм. Р: Умјетност и визелно опажање, Универзитет умјетности у Београду, Београд, 1981.
  3. Богдановић, К: Визибилност латентног динамизма, Завод за уџбенике, Београд, 2005.
  4. Др Карлаварис, Б: Методика  ликовног васпитања III део, Универзитет уметности у Београду, Београд, 1978.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Активност на настави Графички елаборат Семинарски рад Испит