Навигација

Б54725 - Дизајн графичких производа

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрафичко инжењерство - 240 ECTS
НазивДизајн графичких производа
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б54725изборни72П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета
  Циљ студијског програма је да се студенти кроз теоретски и практични рад из области дизајна графичких производа оспособе да самостално рјешавају задатке. Студенти се након овог курса профилишу у инжењере графичког дизајна, друштвено одговорне, способне да процјењују естетски ниво пројеката који треба реализовати и да их на креативан начин дораде и финализирају.
  Исходи учења (стечена знања)
  Стечена знања се користе у струци, самосталном раду и даљем образовању.
  Садржај предмета
  Предмет дизајна графичких производа, садржи теоријски и практичан дио. Предавања у оквиру теоријског дијела предмета обухватају следеће тематске цјелине: • Директна средства економске пропаганде • Репрезентативна пропагандна средства • Дизајн сложиве графичке амбалаже • Дизајн етикете, наљепнице и привезнице У оквиру практичног дијела предмета, кроз вјежбе и графичке радове обухваћене су следеће тематске цјелине: • Дизајн каталога • Дизајн календара • Дизајн графичке амбалаже
  Методе извођења наставе
  Предавања, вјежбе и консултације.
  Литература
  1. Фрухт, М; Ракић, М; Ракић, И., Графички дизајн креација за тржиште, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава Београд, 2004
  2. Hembree, R., Комплетан графички дизајн, Дон Вас 2008
  3. Недељковић, М., Маркетиншки приручник, Д.О.О. Дневник - Новине и часописи, Нови Сад 2001
  4. Недељковић, С; Недељковић, У., Писмо и типографија, Факултет техничких наука, Нови Сад 2012
  Облици провере знања и оцењивање
  Писмени (графички радови) и усмени испит.