Навигација

проф. др Михајло Стојчић
редовни професор

Наставник - II-4
Машински факултет
051/433-063
Катедре
  • Машински факулте-Катедра за аутоматизацију и механизацију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Мехатроника и роботикаредовни професор 30. новембар 2017.

Предмети

Машински факултет

Академске студије другог циклуса
М2ДРТДигитална и регулациона техника
М2СУРСистеми управљања и регулације
Академске студије првог циклуса
07О2ОМОснове мехатронике
07О3ЕМУРУправљање и регулација
07О3МХТМехатроника
07О3ПМУРУправљање и регулација
07О3РУТРегулациона и управљачка техника
07О3САУСистеми аутоматског управљања
16-Б40ОМХОснови мехатронике
16-Б60АУ1Аутоматско управљање I
16-Б61ЕАУЕлементи система аутоматског управљања
16-Б70АУ2Аутоматско управљање II
16-Б70САУЕлементи система аутоматског управљања

Природно-математички факултет

Академске студије првог циклуса
1Ц18ТНС578Основи мехатронике

Библиографија

Радови у часописима

    Design of remote electro-pneumatic control system using microcontroller

    DOI10.1088/1757-899X/477/1/012034
    Часопис IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
    Година2019
    АуториМихајло Стојчић и Бојан Кнежевић
    Волумен477
    Број1
    Страна од1
    Страна до15
    Веб адресаhttps://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/477/1/012034/meta

    Generate stepper motor linear speed profile in real time

    DOI10.1088/1757-899X/294/1/012055
    ЧасописIOP Conference Series: Materials Science and Engineering
    Година2018
    АуториМихајло Стојчић
    Број294
    Страна од1
    Страна до13
    Веб адресаhttps://www.researchgate.net/publication/322453861_Generate_stepper_motor_linear_speed_profile_in_real_time

    Design of a Digital Positioning System with Sinusoidal Change of the Jerk

    DOI10.4028/www.scientific.net/AMM.474.255
    ЧасописAPPLIED MECHANICS AND MATERIALS
    Година2014
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен474
    Број3
    Страна од255
    Страна до260
    Веб адресаwww.scientific.net/AMM.474.255

    DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A DIGITAL POSITIONING SYSTEM WITH CONTROLLED JERK

    ЧасописFACTA UNIVERSITATIS - SERIES: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
    Година2014
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен13
    Број3
    Страна од159
    Страна до168
    Веб адресаhttp://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUAutContRob

    AN ALGORITHM OF LINEAR SPEED CONTROL OF A STEPPER MOTOR IN REAL TIME

    ЧасописAnnals of Faculty Engineering Hunedoara - International Journal of Engineering
    Година2013
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен11
    Број3
    Страна од51
    Страна до56
    Веб адресаhttp://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2013/ANNALS-2013-3-06.pdf

    PRACTICAL EXPONENTIAL TRACKING OF DIGITAL SYSTEMS

    ЧасописANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA – International Journal Of Engineering
    Година2013
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен11
    Број2
    Страна од47
    Страна до54
    Веб адресаhttp://annals.fih.upt.ro/pdf-full/2013/ANNALS-2013-2-06.pdf

    HYBRID SYSTEMS: SUMMARY CONTROL ALGORITHMS OF PRACTICAL TRACKING

    ЧасописFACTA UNIVERSITATIS - SERIES: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS
    Година2008
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен7
    Број1
    Страна од141
    Страна до150
    Веб адресаhttp://facta.junis.ni.ac.rs/acar/acar200801/acar2008-12.pdf

    On Practical Tracking of Hybrid Systems

    DOI10.1016/j.nahs.2006.10.005
    ЧасописNONLINEAR ANALYSIS: Hybrid Systems
    Година2007
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен1
    Број2
    Страна од280
    Страна до295
    Веб адресаhttp://www.sciencedirect.com/science/journal/1751570X/1/2

    Digital practical tracking: Algorithms with vector settling time

    ЧасописTHEORETICAL AND APPLIED MECHANICS
    Година2005
    АуториМихајло Стојчић
    Волумен32
    Број1
    Страна од79
    Страна до93
    Веб адресаhttp://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-5584

Радови са скупова

    Temporal Properties of Acoustic Perception by Artificial Neural Networks using Standard Computer Equipment

    Научни скупSAUM 2018
    Година2018
    АуториM. Кованџић, В. Николић, Р. Николић, Михајло Стојчић и Darko Knežević

    Modified Particle Swarm Optimization with Feedback Control of Diversity

    Научни скупSAUM 2018
    Година2018
    АуториЕмина Петровић, Милош Симоновић, Иван Ћирић, Властимир Николић и Михајло Стојчић

    Algorithm of Practical Tracking with Vector Settling Time: Application in Process Industry

    Научни скуп17th Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia
    ПубликацијаProceedings
    Година2015
    АуториМихајло Стојчић и Vlastimir Nikolić
    Страна од707
    Страна до716

    Design and Implementation of a Digital Control System for Tracking a Trajectory with Controlled Jerk

    Научни скупSAUM 2014
    ПубликацијаXII International SAUM Conference on Systems Automatic Control and Measurements, Proceedings
    Година2014
    АуториМихајло Стојчић

    Design the Digital Internal Model Control of an Electromechanical Positioning System with Controlled Jerk

    Научни скупHM 2014
    Година2014
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од61
    Страна до66

    Design of an Electromechanical Positioning System with Sinusoidal Change of the Jerk

    Научни скупFTSCEM 2013
    DOIdoi:10.3850/ 978-981-07-7021-1_48
    ПубликацијаProceedings of the Internationa. Conference. on Future Trends in Structural, Civil, Environmental and Mechanical Engineering -- FTSCEM 2013, publication in Seek Digital Library, ISBN: 978-981-07-7021-1
    Година2013
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од35
    Страна до38
    Веб адресаhttp://seekdl.org/search.php?q=Stoychitch&search=&title=1&abstract=1&publisher=1&author=1&doi=1&udi=1

    Linear Speed Control od Stepper Motor in Real Time

    Научни скупSAUM 2012
    ПубликацијаXI International SAUM Conference on Systems Automatic Control and Measurements, Proceedings
    Година2012
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од406
    Страна до409
    Веб адресаhttp://www.ni.ac.rs/images/stories/events/SAUM_2012_abstracts.pdf

    On practical tracking of digital systems

    Научни скупPEAM 2011
    ПубликацијаProceedings, 978-1-4244-9689-1/11/$26.00©2011 IEEE , Vol. 03
    Година2011
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од15
    Страна до21

    Design of Electromechanical Positioning Systems With Controlled Jerk

    Научни скупHM2011
    Година2011
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од13
    Страна до17

    The Controller Design for Tracking Trajectory With Controlled Jerk

    Научни скупDEMI 2011
    ПубликацијаProceedings
    Година2011
    АуториМихајло Стојчић и Бојан Кнежевић
    Страна од905
    Страна до910

    Projektovanje digitalnog kontrolera koji obezbjeđuje robusno praćenje trajektorije sa kontrolisanim trzajem

    Научни скуп37. ЈУПИТЕР конференција 2011
    ПубликацијаZbornik radova
    Година2011
    АуториМихајло Стојчић и Бојан Кнежевић
    Страна од4.11
    Страна до4.16

    General Control Algorithms of Practical Tracking of Hybrid Systems

    Научни скупSAUM 2010
    Година2010
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од52
    Страна до55

    Primjena eksponencijalnog algoritma praktičnog praćenja za upravljanje jednim objektom u procesnoj industriji

    Научни скупJUPITER 35
    Година2009
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од4.30
    Страна до4.35

    Upravljanje kućnim solarnim sistemom grijanja

    Научни скупDEMI 2009
    Година2009
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од287
    Страна до292

    Primjena praktičnog praćenja hibridnog sistema u procesnoj industriji

    Научни скупHIPNEF
    Година2008
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од441
    Страна до448

    Control Algorithms of Exponential Practical Tracking of Hybrid Systems

    Научни скупHM'08
    Година2008
    АуториМихајло Стојчић
    Страна одA.57
    Страна доA.60

    Hibridni sistemi: Sumarni upravljački algoritam praktičnog praćenja sa vektorskim vremenom dostiživosti

    Научни скупJUPITER 2008
    Година2008
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од4.35
    Страна до4.40

    Summary Control Algorithms of Practical Tracking of Hybrid Systems

    Научни скупSAUM 2007
    Година2007
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од170
    Страна до174

    Дигитално практично праћење: Алгоритам са векторским временом достиживости

    Научни скупJUPITER 33
    Година2007
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од3.43
    Страна до3.48

    Општи управљачки алгоритам практичног праћења дигиталних система

    Научни скупDEMI 2007
    Година2007
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од363
    Страна до372

    Експоненцијално практично праћење дигиталних система аутоматског управљања

    Научни скупIRMES06
    Година2006
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од337
    Страна до348

    Дигитално практично праћење: Сумарни алгоритми са векторским временом смирења

    Научни скупDEMI
    Година2005
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од391
    Страна до399

    Неки од начина проширења матрице управљања у несингуларни облик

    Научни скупIPOM
    Година2004
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од142
    Страна до144

    Дигитално практично праћење у простору стања: Алгоритми са векторским временом смирења

    Научни скупIPOM
    Година2004
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од145
    Страна до150

    Дигитално практично праћење у простору стања: Експоненцијални алгоритам

    Научни скупIPOM
    Година2004
    АуториМихајло Стојчић
    Страна од177
    Страна до181

    Моделирање и управљање двоструким инверзним клатном

    Научни скупDEMI
    ПубликацијаZbornik radova DEMI 2003
    Година2003
    АуториМихајло Стојчић

    Симулација динамичких система са четири степена слободе кретања на дигиталном рачунару

    Научни скупDEMI
    ПубликацијаZbornik radova "DEMI 2001"
    Година2001
    АуториМихајло Стојчић

Остали радови

    Razvoj elektronskih preset brojača

    ИздавачMETALUŠKI INSTITUT "Hasan Brkić", ZENICA
    Година1987
    АуториМихајло Стојчић и Nikola Barjamović
    Страна од1
    Страна до14

    Zamjena elektronskih modula na postrojenjima za hladno oblikovanje profila «Neirotti» modulima razvijenim na bazi domaćih komponenti

    ИздавачMETALUŠKI INSTITUT "Hasan Brkić", ZENICA
    Година1984
    АуториNikola Barjamović, M Pojskić, Branko Gašević и Михајло Стојчић
    Страна од1
    Страна до29

Књиге

    Збирка ријешених задатака из аутоматског управљања са теоријским основама и примјеном MATLAB-a

    ИздавачМашински факултет Универзитета у Б. Лука, Машински факултет Универзитета у Нишу
    ISBN978-99938-39-74-3
    Година2017
    АуториМихајло Стојчић, Властимир Николић и Бојана Стојчић
    Тип књигеосновни уџбеник
    Број страна437

    МЕХАТРОНИКА -ПНЕУМАТСКО УПРАВЉАЊЕ -

    ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Машински факултет
    ISBN978-99938-39-61-3
    Година2016
    АуториМихајло Стојчић
    Тип књигеостале наставне публикације
    Број страна128

    Основе аутоматског управљања

    ИздавачМашински факултет, Бања Лука
    ISBN978-99938-39-38-5
    Година2012
    АуториМихајло Стојчић
    Тип књигеосновни уџбеник
    Број страна346

    Синтеза линеарних система аутоматског управљања

    ИздавачМашински факултет, Бања Лука
    ISBN978-99938-39-25-5
    Година2009
    АуториМихајло Стојчић
    Тип књигеосновни уџбеник
    Број страна402