Навигација
Viber

Конкурс за идејно рјешење љетне позорнице и спомен-обиљежјa страдалим студентима и радницима Универзитета у Бањој Луци

КонкурсиОпште

Универзитет у Бањој Луци расписује Међународни општи јавни конкурс за израду идејног архитектонског рјешења љетне позорнице, спомен-обиљежјa страдалим студентима и радницима Универзитета у Бањој Луци у Одбрамбено-отаџбинском рату и пратећег партерно-пејзажног уређења на локацији између Правног факултета, улице Мајке Југовића, обале Врбаса и објеката Универзитетског клиничког центра.

Наградни фонд је 15.000,00 КМ.

Конкурс је отворен од 1. фебруара 2023. године.

Рок за предају радова је 23.00 (CET) 16. марта 2023. године.

Сви учесници биће обавијештени о одлуци жирија до 31. марта 2023. године.

Линк за материјал
 


Питања и одговори / Questions and Answers

12. 2. 2023.

Author code – how does a participant acquire an author code?

The author code is chosen by yourself, and it is used to create an anonymous email address on one of the widely used platforms (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.), ie. konkurs.12345@gmail.com, whereas this numerical part is the one that you choose. 

This code ought to be displayed on the submitted documentation, and will serve as your ID in the consequent publication of the results of the competition (Section 12.1 of Competition Announcement)


Submission text and graphic materials – is there a set limit to the number of pages for the text and graphic submission?

There is no upper limit to the number of pages that may be submitted, as long as all of the required drawings/texts are present in the submission (Sections 11.2 and 11.3 of Competition Announcement)


21. 02. 2023.

1. Да ли сте у могућности да нам образложите нешто више о нивелацији са западне стране парцеле?
Да ли је нивелација терена плански настала (штитећи неку инфраструктуру у тој зони или сл.?)
Kоја је функција изграђене структуре на парчету земље која је заведена под сопственом кат. парцелом 524?
Молимо Вас да нам додатно образложите ако постоје посебна ограничења за западни део парцеле.

Расписивач нема податке о тачном поријеклу настанка нивелације на западној страни парцеле (могуће да су остаци ископа из времена градње сусједних објеката). Њене измјене су дозвољене.

Изграђена структура на КЧ се користи за потребе Технолошког факултета и није предвиђена за уклаљање у овом тренутку.


2. Kоја је оквирна квадратура намењена/ неопходна просторима за сценску технику, гардеробу и шминкерницу?

Зона за формирање поменутих простора треба да буде предвиђена у складу са величином бине (капацитет у смислу броја извођача). Имајући у виду да се поменути простори неће формирати у виду објекта, него привремених поставки, по потреби, њихова организација може бити флексибилна. 

За сценску технику, потребно је водити рачуна о инфраструктури и прикључцима (електрична енергија).


3. Под чијом надлежношћу ће припасти одржавање новопланираног простора расписаног конкурсом?

Инвеститор је Град Бања Лука, тако да ће надлежне службе Града одредити ко ће се старати о реализованом пројекту.


4. Kолики је оквирни водостај подземних вода на парцели и да ли је могуће предвидети укопавање елемената до одређене нивелете терена?

Водостај подземниx вода ће се испитивати у односу на изабрана рјешења. Могуће је предвидјети укопавање елемената.

На линку у наставку је подлога са нивоом стогодишњих вода, одакле се види да су исте ван предложеног обухвата сцене и обиљежја.

https://drive.google.com/file/d/1JmglRqREnBWvCD1uxrfuRHvdx6k7laE1/view?usp=sharing

5. Обзиром да је приобаље реке Врбас (платофрма, пешачка и трим стаза) део обухвата предметне конкурсне површине, да ли су поменути елементи приобаља подложни променама у редизајну или су део решења обухваћеног регулационим планом који се неће мењати?

Поменути елементи су дио рјешења обухваћеног регулационим планом и дио су објекта моста западно од локације, те у том смислу представљају интегрални дио рјешења те зоне.


28. 02. 2023.

1. Није нам јасно о каквој се ,,потврди о месту пребивалишта ради"?  Да ли очекујете да сваки од чланова тима треба да иде у општину или полицију за ту необичну потврду?

У тачки 12.2 се тражи потврда о мјесту пребивалишта уколико се ради о физичким лицима учесницима у конкурсу, а ради потенцијалне исплате награде. 

Имајући у виду да се поступак исплате награде проводи по важећим прописима на снази у Републици Српској и Босни и Херцеговини, потребно је за ту сврху прибавити ту потврду за све чланове тима. Потврду издаје уобичајено орган локалне самоуправе или станица центра јавне безбједности, у зависности од националне легислативе и правила.


09.03.2023.

Could you please clarify if the budget of BAM800,000 is inclusive of design fees?

The foreseen budget of BAM 800,000 is for the project implementation - construction works and site development.
The detailed project, which is to be done according to national regulations, will be the subject of another procedure, once the results of this competition are announced.


14. 03. 2023.

1. Да ли је могуће приложити неки други валидан документ за члана тима којим се потврђује место о пребивалишту (очитана лична карта, пасош ли сл), обзиром да нису сви чланови тима у могућности да прибаве захтевани документ услед удаљености од пријављеног места пребивалишта?
Поред наведеног одговора на раније питање, могуће је потврдити мјесто пребивалишта другим документом, уколико то легислатива земље у којој је члан тима пријављен предвиђа. Подразумијева се да у том случају тај документ (лична карта, пасош и сл.) мора садржати податке о пријављеном мјесту пребивалишта.

2. Уколико једна особа ради рад да ли је потребно доставити изјаву аутора о расподјели награда?

Уколико је само једна особа аутор рјешења, онда је потребно доставити изјаву у којој ће бити наведен број текућег рачун датог аутора, за случај исплате награде. Дати аутор треба да потпише изјаву.

3. Под тачком 11.3. расписа конкурса, шта значи фонт Тimes New Roman 16 тачака за навођење шифре?

Сваки лист који се преда у склопу графичког дијела конкурсног рјешења треба да садржи пуни назив конкурса, те у горњем десном углу сваког листа назначену шифру рада за који се користи фонт Times New Roman, величина фонта: 16. Аналогно, тачком 11.2. дефинисано је слично за текстуални дио конкурсног рјешења.

4. Да ли су могућа мања одступања од регулационог плана везана за трим стазу уз Врбас (слична позиција, мала одступања) ?
Предложено рјешење треба да се уклапа у предложене границе на парцели, те је потребно узети у обзир рјешење пјешачких комуникација према мосту у насељу Долац, чија је градња у току, према достављеној графичкој документацији у прилогу Расписа. Потребно је водити рачуна о регулационом плану приликом израде рјешења, а мања одступања са трим стазом су могућа уколико позицијом, величином и карактеристикама не нарушавају постојећи и планирани контекст. Препоручујемо да се у овом случају предложене измјене образложе у контексту цјелокупног рјешења.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/13042/logo-UNIBL.jpg