Навигација
Viber

Информација са 76. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 76. сједници, 27. јануара 2022. године размотрио је и подржао приједлог Плана уписа студената на Универзитету у академској 2022/23. години.

Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука, размотрен је и подржан Извјештај о реализацији програма рада Универзитета у Бањој Луци за 2021. годину. Такође, Сенат је усвојио и Програм рада Универзитета за 2022. годину, Извјештај о реализацији Програма рада чланица за 2021. годину и Приједлог Програма рада чланица Универзитета у Бањој Луци за 2022. годину.

Усвојен је и Извјештај Централне изборне комисије Универзитета о избору чланова студената у научно-наставна/Умјетничко-научно-наставно вијеће факултета/Академије умјетности и Студентски парламент. Подршку је добио и Извјештај за 2020. годину о показатељима квалитета на Универзитету у Бањој Луци и упоредна анализа показатеља квалитета за период од 2017. до 2020. године.

Размотрен је и усвојен Приједлог одлуке о еквиваленцији избора у академска звања наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци за уже научне/умјетничке области, а у складу са Одлуком о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, број: 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године.

Чланови Сената су информисани и  о пријављеним CEEPUS III мрежама и одобреном пројекту из категорије Erasmus Mundus Design Measures.

На 76. сједници донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, те одлуке о изборима у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Економском факултету, Медицинском факултету, Правном факултету, Природно-математичком факултету, Филозофском факултету и Филолошком факултету. 

Сенат је донио и одлуке о давањима сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовању комисија за оцјене и јавне одбране кандидата са Економског факултета и Медицинског факултета. 

Сенат је сагласан и са приједлозима о споразумима о сарадњи Универзитета у Бањој Луци са Универзитетом у Београду и Руским центром за науку и културу „Руски дом“ из Београда. Такође, дата је и сагласност за меморандуме о разумијевању са Универзитетом у Патри и Универзитетом у Бикока у Милану.
У оквиру текућих питања, анализиран је Правилник о условима за избор у научно-наставна, умјетничко-наставна, наставна и сарадничка звања и Правилник о подстицању научне продуктивности у међународним референтним часописима и награђивање за научна достигнућа.

Донесен је и Закључак о организацији посебних испитних термина у академској 2021/222. години, а било је ријечи и о архивирању записника о одржаним испитима. Чланови Сената су информисани и о тренутној епидемијској ситуацији на Универзитету, a говорило се и о квалитету и редовности организације наставног процеса, као и о промоцији чланица Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11877/unibl_logo_novi.png