Навигација
Viber

Одржана радионца о медијској и информацијској писмности

Опште

Радионица “Медијска и информацијска писменост у БиХ”, одржана 26. фебруара 2019. године на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци, окупила је све оне који трагају за иновативним, креативним и одрживим мјерама унапређења медијске и информацијске писмености у Босни и Херцеговини.

Радионицу су заједнички организовали и Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Сарајеву и Фондација Медиацентар.

Присутнима су се на почетку скупа обратили декани два факултета, проф.др Здравко Злокапа и проф.др Шаћир Филандра, истичући значај сарадње два факултета на овим и сличним пројектима.

Амбасадор Брус Бертон, шеф мисије ОСЦЕ-а у БиХ, такођеје подржао организацију овакве радионице.

''Добро информисан,  односно медијски и информацијски писмен грађанин, нужан је за здраву демократију ''казао је Бертон на радионици која је окупила представнике академске заједнице, надлежних институција, основних и средњих школа, библиотека, медија и невладиног сектора.

Иницијатива за усвајање стратешког оквира

Академска заједница у БиХ, невладине организације, стручњаци, активисти и остали грађани, потписници Декларације о значају медијске и информацијске писмености у БиХ, на овој радионици су поднијели иницијативу за усвајање стратешког оквира за медијску и информацијску писменост у БиХ.

''Очекивани исходи ове иницијативе су развој позитивних правних прописа, усвајање стратегија у складу с надлежностима свих нивоа власти, адекватно додјељивање јавних средстава за истраживање и имплементацију медијске и информацијске писмености у образовни систем на проводив и одржив начин, подизање свијести о значају медијске и информацијске писмености, те промоција медијске и информацијске писмености у цјеложивотном учењу'', наведено је у саопштењу објављеном на интернет страници Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци.

Иначе, рaдиoницa je oргaнизoвaнa у склoпу прojeкaтa „Изгрaдњa пoвjeрeњa у мeдиje у Jугoистoчнoj Eврoпи и Tурскoj“ (EU-UNESCO) и „Meдиjи зa грaђaнe-грaђaни зa мeдиje“ (EУ), a зa циљ je имaлa oмoгућaвaњe мeђусeктoрскe рaспрaвe o мeдиjскoj и инфoрмaциjскoj писмeнoсти у Бoсни и Хeрцeгoвини, кao и иницирaњe прoцeсa крeирaњa спeцифичних прeпoрукa o интeгрaциjи мeдиjскe и инфoрмaциjскe писмeнoсти у систeм фoрмaлнoг и нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8520/%D1%84%D0%BF%D0%BD-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BB1.JPG
  • /uploads/attachment/vest/8520/%D1%84%D0%BF%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BB.JPG