Навигација
Viber

Информација са 28. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 28. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 27. септембра 2018. године усвојене су измјене и допуне Статута Универзитета у Бањој Луци.
Такође, размотрен је и усвојен Пословника о раду Сената Универзитета у Бањој Луци, као и Приједлог измјена и допуна Правилника о додјели признања и награда Универзитета.

Донесена је  Одлуке о именовању чланова Радне групе за израду Правилника о признавању квалификација/исправа и еквиваленцији, а чланови Сената, су размотрили и усвојили измјене и допуне Одлуке о усвајању Академског календара за школску 2018/2019. годину.

На 28. Сједници је разматрано Мишљења Министарства просвјете и културе РС о правилности поступања органа Универзитета у Бањој Луци приликом формирања Наставно-научног вијећа, односно броја студената у Наставно-научном вијећу.

У раду ове сједнице прихваћен је Приједлог одлуке Факултета безбједносних о усвајању измјена и допуна приједлога плана уписа студената у академску 2018/2019. годину на први циклусу студија, као и Приједлога одлуке Економског факултета, о утврђивању приједлога броја студената за упис у прву годину новог студијског програма другог циклуса студија Менаџмент у туризму у академској 2018/2019. години.

Размотрен је и годишњни Извјештај о раду Комитета за етичка питања УНИБЛ, те је донесена и Одлука о именовању члана овог Кометиета из реда студената.
Сенат је прихватио приједлога измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години и разматрање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2017/2018. години.

Такође, разматран је и подржан приједлога измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2018/2019. години и разматрање Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2018/2019. години.

На сједници су прихваћенИ и приједлози одлука о именовању руководилаца студијских програма  Радиолошка технологија и Медицинско лабораторијска дијагностика на Медицинском факултету. Прихваћени су и приједлози одлука ННВ Филозофског факултета о разрјешењу и именовању новог руководиоца СП Филолозофија, а на приједлог ННВФилолошког факултета, разрјешен је досадашњи и именован нови руководилац студијског програма Франсуцки језик и књижевност и латински језик.

ННВ Шумарског факултета упутило је приједлог да се именује руководилац на СП Шумарство, а који се изводи на трећем циклусу студија, а што је Сенат и подржао. Такође, на приједлог ННВ овог факултета, подржано је и именовање шефова: Катедре интегралне заштите шумских екосистема, Катедре гајење шума, Катедре планирање и газдовање шумама, Катедре шумарска генетика и оснивање шума.

Највиши орган УНИБЛ, је донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања.
Донесена је и одлука о избору у наставничка и сарадничка звања за кандидате на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Електротехничком факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Правном факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету, Филозофском факултету и Филолошком факултету.

Донесена је и  одлука о давању сагласности на извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији кандидатима. Такође, Сенат је дао сагласност на извјештаје комисије о оцјену подобности теме и кандидата за одређене кандидате.

Сенат је прихватио и приједлоге одлука ННВ да се појединиуџбеници објаве као универзитетска наставна литература. 

Размотрено је и једногласно подржан приједлог за закључивање више уговора са другим универзитетима.Тако је Сенат дао подршку за склапање Меморандума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета „Eftimie Murgu“ у Ресици, Румунија.

Подржан је и  Споразум о разумијевању између Државне образовне установе високог образовања Московске области Московским државним обласним универзитетом и Универзитета у Бањој Луци.Зеленио свјетло Сената, добио је и Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета за политичке науке и право Источне Кине, као и Повеље Конзорцијума Кине и земаља Централне и Источне Европе институција високог образовања.
Пуна подршка дата је и за  продужење рока за обрану рока одбране докторске дисертације за три кандидата.

Сенат је подржао и Приједлог Филозофског факултета о продужењу радног ангажовања пензионисаног наставника проф. др Миле Илића за једну академску годину.

Подржан је и Приједлога одлуке Природно-математичког факултета о одобравању наставка студија-доквалификација наставника на студијском програму Техничко васпитање и информатика, за исти факултет је подржан и Приједлог одлуке о саставу Наставно-научног вијећа.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8156/unibl_logo_novi.png