Навигација
Viber

Информацја са 25. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 25. сједници Сената Унивезитета у Бањој Луци, 31. маја 2018. године, разматран је и подржан Приједог измјене академског календара за школску 2017/2018. годину.

Разматрана је и прихваћена оставке члана Етичког комитета Универзитета у Бањој Луци проф. др Горана Латиновића и доносена Одлука о именовању нових чланова Етичког комитета.

Сенат је разматрао приједлога измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години, разматрана је  Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на Комбинованом студију II циклуса „Енергетска ефикасност у зградарству“ у школској 2017/2018. години.

Подршку је добио приједлог Наставно-научног вијећа Медицинског факултета  Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората о оправданости оснивања Центра за биомедицинска истраживања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је прихватио и Приједлог  одлуке Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука да се конкурс за ужу научну област Новинарство на наставном предмету Радно новинарство, прогласи неуспјелим.

Сенат је такође дао подршку приједлогу Одлуке Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета о разрјешењу дужности руководиоца студијског програма Информационо-комуникационе технологије, који се изводи на трећем циклусу студија.

У раду 25. Сједнице донесена је Одлука о расписивању конкруса за избор у академска звања, као и одлука о избору у наставничка и сарадничка звања. 

Сенат је одлучио да се изаберу наставници и сарадници на Академији умјетости, Економском факултету, Елекетротехничком факултету, Факултету политичких наука и Филозофском факултету.

Донесена је и одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној   докторској дисертацији за кандидате на Машинском, Филозофском и Прирдно – математичког факултету.

Подржана је и Информација о пријавама докторских дисертација, чији Извјештај није разматран на сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, а у складу са Закључком Сената број: 02/04-3.1124-44-1/18 од 26.04.2018. године.

Сенат је донио и одлуку за давање сагласности на Извјештај комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на Економском факултету за кандидата мр Милоша Тркуљу на тему „Утицај дигиталне глобализације на маркетинг мега догађаја“. Са Пољопирвредног факултета подршка је дата  мр Мирели Кајкут Зељковић за темум „Карактеризација гермплазме крушке (Pyrus communis L.) у Босни и Херцеговини“ „Characterization of pear germplasm (Pyrus communis L.) in Bosnia and Herzegovina“.

Разматрао је Сенат и приједлоге о објављивању универзитетске наставне литературе. 

Подршка је дата приједлогу Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета да се уџбеник под називом „Саобраћајнице и простор“ аутора др Љиљане Милић Марковић објави као универзитетска наставна литература.

Подржан је и приједлог Наставно-научног вијећа Електротехничког факултета да се уџбеник под називом „Увод у електронику“ аутора проф. др Татјане Пешић-Брђанин и проф. др Бранка Блануше објави као универзитетска наставна литература.

Подржан је и приједлог Наставно-научног вијећа Машинског факултета да се уџбеник под називом „Пројектовање система заштите и уређаја“ аутора проф. др Младена Тодића  и мр Биљане Врањеш објави као универзитетска наставна литература.

Сенат је дао пуни подшку  и приједлогу Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета да се уџбеник по називом „Основе експерименталне органске хемије“ аутора др Милице Балабан објави као универзитетска наставна литература.

На сједници 31.маја Сенат је подржао и приоједлоге о закључивању уговора о сарадњу.

Пуну подршку Сенат је исказао за закључивање Уговор о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и  Државног техничког универзитета за нафту и гас „Ивано-Франкивск“, Украјина. Сагласност је дата и на Меморандум о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Савезне државне буџетске образовне установе високог образовања „Орловски државни универзитет И.С. Тургењев“, Русија.Сагласан је Сенат и за Меморандум о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Петрошани, Румунија. Сенат је дао подршку за потписивање Споразум о успостављању и остваривању дугорочне сарадње између Академије наука и умјетности Републике Српске и Универзитета у Бањој Луци.
Донесена је Одлука о расписивању конкурса за додјелу HUAWEI стипендија и именовање Комисије за провођење конкурса за додјелу ових стипендија.

Размотрен је и подржан Приједлога одлуке Наставно-научног вијећа Архитектонско грађевинско-геодетског факултета за продужење рока за одбрану докторске дисертације мр Марини Николић Топаловић под називом „Оквир за моделовање информација неопходних за архитектонско пројектовање засновано на концептима животног циклуса објекта.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7749/unibl_logo_novi.png