Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент

Избори у звањаМашински факултет

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент:
1. Проф. др Мирослав Бобрек, предсједник, редовни професор, уже научне области: Инжењерски менаџмент и Организација, економика и менаџмент у машинству, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци;
2. Проф. др Илија Ћосић, члан, редовни професор, ужа научна област Производни системи, организација и менаџмент, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду;
3. Проф. др Милош Сорак, члан, редовни професор, ужа научна област Инжењерски менаџмент, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци.


СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ И НАСТАВНО-НАУЧНОM ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА


Предмет: Извјештај Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање  извјештаја за избор у академско звање

Одлуком Наставно-научног вијећа Машинског факултета у Бањој Луци број 16/3.906/12. од 13.07.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање, по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу ''Глас Српске'' од 27.06.2012. године за избор наставника за уже научне области Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент, за наставне предмете: Управљање пројектима, Симулација процеса рада, Индустријски менаџмент и Пословно-производни информациони системи.
На расписани конкурс Машинског факултета у Бањој Луци за избор у звање наставника на уже научне области Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент за наставне предмете: Управљање пројектима, Симулација процеса рада, Индустријски менаџмент и Пословно-производни информациони системи, објављеном у дневном листу ''Глас српске'' од 27.06.2012. године, пријавила су се два кандидата: др Горан Јањић, виши асистент Машинског факултета у Бањој Луци на ужој научној области Инжењерски менаџмент и др Здравко Бијелић доцент Високе школе за примјењене и правне науке ''Прометеј'' Бања Лука на ужој научној области менаџмент.

На основу разматрања конкурсног материјала, у складу са Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, подносимо Наставно-научном вијећу Машинског факултета у Бањој Луци, ради даљег поступка, сљедећи извјештај:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент Горан Јањић