Навигација
Viber

Најава нових позива из тематске области NMP – Нанонауке, нанотехнологије, материјала и технологија нове производње

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Најава нових позива из тематске области NMP – Нанонауке, нанотехнологије, материјала и технологија нове производње

Очекује се објављивање нових позива за пријаву приједлога пројеката у области нанонауке, нанотехнологије, материјала и технологија нове производње. Сљедећи позиви ће, према очекивању, бити објављени 20.07.2011. године.

Очекиване теме су објављене и радна (draft) верзија је доступна на линку: 
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/nmp-2012-orientation-paper_en.pdf

 

 

1.

Нанонаука и нанотехнологије

NMP.2012.1.1-1

Рационално пројектовање нано-катализатора за одрживу производњу енергије засновану на темељним знањима

NMP.2012.1.2-1

Нанотехнолошка рјешења за "in situ" санације земљишта и подземних вода

NMP.2012.1.2-2

Развој и фаза - I клиничких испитивања нових терапијских нанотехнолошких система за дијагнозу и лијечење атеросклерозе

NMP.2012.1.2-3

ERA-NET о Наномедицини

NMP.2012.1.3-1

Системска истраживања механизама и учинака интеракције инжењерских наноматеријала са живим системима и/или околином

NMP.2012.1.3-2

Моделирање токсичног понашања инжењерских наночестица

NMP.2012.1.3-3

Регулаторна испитивања наноматеријала

NMP.2012.1.4-1

Пилот линије за прецизну синтезу наноматеријала

NMP.2012.1.4-2

Хијарархијска монтажа грађевинских блокова у нано скали

NMP.2012.1.4-3

Механичко мјеритељство у нано скали за индустријске процесе и производe

NMP.2012.1.4-4

Процјена EC (Evropska komisija) комуникација и дијалога о истраживањима и иновацијама у нанотехнологијама и креирању будућих потреба за ЕУ (индустрија и друштво)

NMP.2012.1.4-5

Побољшање образовања у нанотехнологијама у достизању вјештина за потребе ЕУ индустрије и друштва

 

2.

Материјали

NMP.2012.2.1-1

Спајање различитих материјала (искључујући апликације специфичне само за здравство)

NMP.2012.2.1-2

Фине хемикалије из CO2

NMP.2012.2.1-3

Материјали за самоизљечење за продужавање животног вијека

NMP.2012.2.2-1

Биоматеријали за побољшане перформансе медицинских имплантата

NMP.2012.2.2-2

Материјали за похрану података

NMP.2012.2.2-3

Нови материјали за високо-температурне енергетске генераторе

NMP.2012.2.2-4

Јефтинији материјали за веће лопатице за "off-shore" примјене енергије вјетра

NMP.2012.2.2-5

Нехалогени ватростални материјали

NMP.2012.2.2-6

Фотокаталитички материјали предвиђени за спречавање онечишћења

NMP.2012.2.3-1

Умрежавање компанија и предузећа и главних произвођача материјала у науци о материјалима и инжињерству материјала

 

3.

Нова производња

NMP.2012.3.0-1

Високо учинковите хемијске синтезе уз употребу алтернативних облика енергије

NMP.2012.3.0-2

Укупно управљање сигурношћу за индустријске организације

 

4.

Интеграција

NMP.2012.4.0-1

Нови материјали и конструкцијски заснована рјешења за креативну индустрију

NMP.2012.4.0-2

Подршка потребама стандардизације

NMP.2012.4.0-3

ERA-NET Плус о иновацијама у сектору шумарства ради повећање учинковитости ресурса и борби против климатских промјена с конкурентним купцима

NMP.2012.4.0-4

Организација догађања везаних уз предсједавања Европском Унијом

NMP.2012.4.1-1

Нови еколошки приступи у преради минерала

NMP.2012.4.1-2

Иновативне технологије рециклирања кључних метала у "high-tech" примјенама

NMP.2012.4.1-3

Развој напредних магнетских материјала без или с редукованом употребом критичних сировина

NMP.2012.4.1-4

Замјена критичних сировина: умрежавање уз навођење истраживачких и развојних (R&D) потреба и приоритета