Навигација
Viber

Сазив за 91. сједницу ННВ-а

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

91. сједницу Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци одржаће се у СРИЈЕДУ, 12.07.2006. године у 12,00 часова у просторијама Ректората - Универзитетски град.
_________________________________________________________________

Број: 01-386/06
Дана, 11.07.2006. године

На основу члана 16. Пословника о раду Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци

Сазивам

91. сједницу Наставно-научног вијећа Универзитета у Бањој Луци за СРИЈЕДУ, 12.07.2006. године у 12,00 часова која ће се одржати у просторијама Ректората - Универзитетски град.

Дневни ред:

 1. Усвајање Извода из записника са 90. сједнице Наставно-научног вијећа Универзитета;

 2. Информација о упису студената у прву годину основних студија школске 2006/2007. године - први уписни рок;
 3. Давање сагласности за избор у наставна и асистентска звања:

  а) Правном факултету:
  - за избор др Радосава Момчиловића у звање редовног професора на предмету Насљедно право.

  б) Природно-математичком факултету:
  - за избор др Невенке Павловић у звање ванредног професора на предмету Општа екологија;
  - за избор мр Милице Балабан у звање вишег асистента на предмету Органска хемија;
  - за избор мр Мирослава Пранића у звање вишег асистента на предмету Нумеричка математика.

 4. Давање сагласности на извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на:

  а) Правном факултету:
  - за мр Милорада Ћупурдију на тему: „Уставноправни аспекти функционисања правне државе“;
  - за мр Сафета Субашића на тему: „Уставноправно одређивање и остваривање уставности и законитости“.

 5. Давање сагласности Природно-математичком факултету на Наставни план студија Просторног планирања, образовни профил дипломирани инжињер просторног планирања.

 6. Разно.

У прилогу Вам достављамо материјале за све тачке дневног реда.

НАПОМЕНА: Будући да ректор и проректори Универзитета имају жељу да присуствују сједницама Наставно-научног вијећа Вашег факултета, молимо Вас да нам достављате позив за сједнице ННВ факултета заједно са радним материјалом.

Молимо да сједници неизоставно присуствујете, а у случају спријечености обавијестите наш на телефон број 312 112.


ПРЕДСЈЕДНИК
НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВИЈЕЋА
Проф. др Станко Станић, с.р.