Навигација

Листа уговора

Меморандум о сарадњи, Технички универзитет Клуж-Напока, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.3661/18
ИнституцијаТехнички универзитет Клуж-Напока, Румунија
Веб адресаhttps://www.utcluj.ro/
Датум потписивања02.12.2016.
Датум истека03.12.2021.

Споразум о сарадњи, Универзитет у Београду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01/01-4.976/17
ИнституцијаУниверзитет у Београду, Србија
Веб адресаhttp://www.bg.ac.rs/
Датум потписивања30.03.2017.
Датум истека31.03.2022.

Споразум о сарадњи, Универзитет Црне Горе, Црна Гора

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.23-19/20
ИнституцијаУниверзитет Црне Горе, Црна Гора
Веб адресаhttps://www.ucg.ac.me/
Датум потписивања05.10.2020.
Датум истека05.10.2025.

Споразум о сарадњи, Универзитет у Новом Саду, Србија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.23-21/20
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду, Србија
Веб адресаhttps://www.uns.ac.rs/
Датум потписивања19.10.2020.
Датум истека19.10.2025.

Уговор о сарадњи, Државни технички универзитет за нафту и гас Ивано-Франкивск, Украјина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-6/18
ИнституцијаДржавни технички универзитет за нафту и гас Ивано-Франкивск, Украјина
Веб адресаhttps://nung.edu.ua/en
Датум потписивања12.07.2018.
Датум истека13.07.2023.

Меморандум о разумијевању, Универзитет у Загребу

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-4/18
ИнституцијаУниверзитет у Загребу
Веб адресаhttp://www.unizg.hr/
Датум потписивања13.04.2018.
Датум истека13.04.2023.

Меморандум о разумијевању, Универзитет информационих наука и технологија Св. Апостол Павле, Охрид, Сјеверна Македонија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1981/18
ИнституцијаУниверзитет информационих наука и технологија Св. Апостол Павле, Охрид, Сјеверна Македонија
Веб адресаhttp://uist.edu.mk/
Датум потписивања12.07.2018.
Датум истека13.07.2023.

Меморандум о разумијевању, Универзитет за политичке науке и право Источне Кине, Кина

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.2434/18
ИнституцијаУниверзитет за политичке науке и право Источне Кине, Кина
Веб адресаhttp://www.ecupl.edu.cn/english/main.psp
Датум потписивања17.09.2018.
Датум истека--

Споразум о сарадњи, Универзитет у Ријеци, Хрватска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-3/18
ИнституцијаУниверзитет у Ријеци, Хрватска
Веб адресаhttps://www.uniri.hr/
Датум потписивања09.05.2018.
Датум истека10.05.2023.

Билатерални споразум , Габриеле Днунцио Универзитет у Кијети, Пескара, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-9/18
ИнституцијаГабриеле Днунцио Универзитет у Кијети, Пескара, Италија
Веб адресаhttps://www.unich.it/
Датум потписивања04.04.2019.
Датум истека04.04.2022.

Меморандум о сарадњи, Универзитет у Петрошани, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусу процедури
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-7/18
ИнституцијаУниверзитет у Петрошани, Румунија
Веб адресаhttps://www.upet.ro/eng/erasmus+/
Датум потписивања03.09.2018.
Датум истека--

Меморандум о сарадњи, Универзитет Ефтимие Мургу у Решицама, Румунија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-10/18
ИнституцијаУниверзитет Ефтимие Мургу у Решицама, Румунија
Веб адресаhttps://uem.ro/
Датум потписивања15.10.2018.
Датум истека16.10.2023.

Споразум о сарадњи, Бјелгородски државни национални истраживачки универзитет, Русија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-8/18
ИнституцијаБјелгородски државни национални истраживачки универзитет, Русија
Веб адресаhttps://www.bsu.edu.ru/
Датум потписивања03.09.2018.
Датум истека04.09.2023.

Меморандум о сарадњи, Технолошки универзитет у Познању, Пољска

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-14/18
ИнституцијаТехнолошки универзитет у Познању, Пољска
Веб адресаhttps://www.put.poznan.pl/en
Датум потписивања13.11.2018.
Датум истека14.11.2023.

Договор о сарадњи, Универзитет Храдец Кралове, Чешка

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора01.1079-13/18
ИнституцијаУниверзитет Храдец Кралове, Чешка
Веб адресаhttps://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK
Датум потписивања03.01.2019.
Датум истека--

Уговор о сарадњи, Универзитет у Маћерати, Италија

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са другим универзитетима, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци, Правни факултет
Број уговора01.1079-16/18
ИнституцијаУниверзитет у Маћерати, Италија
Веб адресаhttps://www.unimc.it/en
Датум потписивања22.01.2019.
Датум истека23.01.2024.

Споразум о успостављању и остваривању дугорочне сарадње, Академија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС)

ВрстаУговори о сарадњи Универзитета са установама, институцијама и организацијама, у земљи и иностранству
Статусактиван
Организационе јединицеУниверзитет у Бањој Луци
Број уговора2946/18
ИнституцијаАкадемија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС)
Веб адресаhttp://www.anurs.org/
Датум потписивања26.10.2018.
Датум истека--