Навигација

ДГ20РНАК - Нелинеарна анализа конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије трећег циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивНелинеарна анализа конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ДГ20РНАКизборни24П + В10.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  -
  Циљеви изучавања предмета
  Омогућити разумијевање основних математичких и механичких формулација у области нелинеарне анализе конструкција.
  Исходи учења (стечена знања)
  Успјешан кандидат је способан да самостално креира и анализира моделе материјалне и геометријске нелинеарности континуума, линијских и површинских конструкција.
  Садржај предмета
  Увод у нелинеарну анализу. Извори нелинеарног понашања конструкција. Лагранжов и Ојлеров опис помјерања. Лагранжови коначни једнодимензионални елементи - опис поља деформација и напона. Геометријска нелинеарност конструкција - Тотални Лангранжијан и Ажурирани Лангранжијан. Формулација геометријски нелинеарних проблема - нелинеарна анализа линијских и површинских носача. Проблеми бифуркационе стабилности линијских и површинских носача. Поступци за рјешавање нелинеарних проблема (Њутн-Рапсон, модификовани Њутн-Рапсон, Метод дужине лука). Преглед модела за анализу материјалне нелинеарности (нелинеарна еластичност, једнодимензионална пластичност, вишеаксијална пластичност, вискоеластичност...). Поступци рјешавања и стабилност рјешења.
  Методе извођења наставе
  Излагање на табли и индивидуални рад са студентима
  Литература
  1. К.Ј. Bathe, „Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, 1996
  2. T. Belytschko,W.K. Liu, B. Moran, „Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures”,Wiley, 2000
  3. M.A. Crisfield, „Non-Linear Finite Element Analysis of solids and Structires”,Wiley, 1991
  4. Ј. Јарић, „Механика континуума”, Грађевинска књига, 1988
  5. Г. Раденковић, „Коначне ротације и деформације у изогеометријској теорији носача”, Универзитет у Београду-Архитектонски факултет, 2017
  Облици провере знања и оцењивање
  Израда и одбрана семестралног задатка (50 бодова). Усмени дио испита (50 бодова).
  Посебна назнака
  Предмет се може изводити на енглеском језику.