Навигација

СТК - Стабилност конструкција

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивСтабилност конструкција
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СТКизборни23П + 2В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
-
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената примјене рачунске механике у прорачуну стабилности инжењерских конструкција. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава проблеме стабилности грађевинских конструкција.
Садржај предмета
Увод. Стабилност статичке равнотеже. Стабилност динамичке равнотеже. Критично оптерећење. Гранична тачка. Стабилност као нелинеаран проблем. Линеаризација. Бифуркациона стабилност. Пролом. Стабилност штапа. ДЈ савијања штапа у присуству аксијалних сила. Стабилност површинских носача. Стабилност танкозидних носача. Утицај укрућења. Једначине бифуркационе стабилности. Дискретизација домена примјеном метода коначних елемената и трака. Рад у слободном и власничком софтверу. Дефинисање индивидуалних годишњих задатака.
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања и практичне вјежбе. Израда годишњих задатака у рачунарском центру уз консултације са сарадником.
Литература
  1. М. Ђурић, Стабилност и динамика конструкција, Грађевински факултет, Београд, 1977.
  2. C. H. Yoo, S. C. Lee, Stability of structures - Principles and Applications, Elsevier, 2011.
  3. Секуловић М., Метод коначних елемената, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  4. Д. Д. Милашиновић: Метод коначних трака у теорији конструкција: са рачунарским програмима, Студент, Нови Сад, 1994.
  5. S. Timoshenko, J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, 1985.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана годишњег задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњег задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквијуме током семестра, поправне колоквијуме полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-