Навигација

ОГК07МКЕ - Метод коначних елемената

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивМетод коначних елемената
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГК07МКЕобавезан72П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Статика конструкција 1Услов за слушање предмета су испуњене предиспитне обавезе. Услов за полагање испита је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода коначних елемената у прорачуну линијских и површинских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава гредне и површинске носаче примјеном метода коначних елемената.
Садржај предмета
Увод. Основни појмови. Строга и слаба форма услова равнотеже. Бубнов-Гаљоркиново рјешење граничног проблема. Метод коначних елемената. Конвергенција рјешења по методу коначних елемената. Матрица крутости. Формирање матрице крутости сицтема. Коначни елемент Бернули-Ојлерове греде. Хермитови полиноми. Коначни елемент Тимошенкове греде. Хијерархијске функције облика. Принцип рада софтверских пакета базираних на методу коначних елемената. Основе теорије савијања танких плоча. Изопараметарски коначни елемент танке плоче оптерећене на савијање. Основе теорије напрезања плоча у својој равни. Изопараметарски коначни елемент плоче напрегнуте у својој равни. Изопараметарски тродимензионални коначни елементи.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. М. Секуловић, Метод коначних елемената, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  3. Којић, М., Славковић, Р., Живковић, М., Грујовић, Н.: Метод коначних елемената, Машински факултет Крагујевац, 1995.
  4. J. Fish, T. Belytschko, A First Course in Finite Elements, Wiley, 2007
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквије током семестра, поправне колоквије полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-