Навигација

ОА07ЛО - Ликовно обликовање

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивЛиковно обликовање
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07ЛОобавезан21П + 2В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Циљеви изучавања предмета
Наставни циљеви на предмету усмјерени су на упознавање карактеристика боја (хроматски кључеви, психо-физичко дејство боје, површина и простор, и сл.) сталном вјежбом перцепције и имагинације, при чему се инсистира на развоју личног ликовног рукописа. Проучавање и примјена свих могућности технике (темпера, гваш, лавирано сликање, пастел) и постизање различитих фактура ради каснијег кориштења у примјењеној архитектури.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити способни да: 1) уочавају односе визуелних елемената 2) разликују просторно дјеловање боје 3) уочавају и повезују волумен, боју, валер, објекат и композицију 4) креирају и приказују креативне поруке 5) примјењују знања у циљу допуњавања инжењерске компоненте архитектонске мисаоне цјелине кроз примјену ликовних елемената
Садржај предмета
Карактеристике боја. Валер. Проблем рјешења простора, форме, материје. Анализа изражајних могућности валера.Материјализација. Уочавање и анализирање различитих структура материје у природи, изражавање тих структура сликарским средствима. Проблем сажетог сликарског рјешења у три боје савалерским градацијама сваке од поменутих боја. Одређивање општег тона и анализа свјетлости, простора и материје. Фактуром и текстура. Уочавање свих могућности технике (темпера, гваш, лавирано сликање) и постизање различитих фактура ради евентуалног каснијег кориштења у примјењеној архитектури. Композиција на задани модел. Транспозиција модела у слободном морфолошком истраживању и стилизацији облика. Анализа умјетничког дјела по сопственом избору и свођење на основне бојене знакове. Синтетички прилаз задатом мотиву уз кориштење досадашњих ликовних и техничко-технолошких искустава. Самосталан приступ у избору ликовних проблема и ликовних техника.
Методе извођења наставе
Интерактивна настава. Консултације.
Литература
  1. Johanes Itten :The Art of Color, VNR Company, New York, 1969.
  2. Johanes Itten :The Elements of Color, VNR Company, London, 1970.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе Активност на настави Графички елаборат Семинарски рад Испит