Navigacija
Viber

Održan sastanak prorektora i prodekana za NIR

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL), 13. juna 2018. godine, održao je sastanak sa prodekanima organizacionih jedinica za NIR.

Na dnevnom redu sastanka, održanog u prostorijama Rektorata, između ostalog bili su uslovi i kriterijumi prijavljivanja na projekte. 

Mr Anđela Pepić, rukovodilac Centra za preduzentištvo i transfer tehnologija UNIBL, govorila je o problemima u ovoj oblasti, ali i preporukama u procesu apliciranja za projekte.

Prodekani su upoznati i sa stipendijama NR Kine, a koje su dostupne našim studentima preko Konfucijevog instituta. Detaljne informacije o ovoj temi iznijela je ma Ljiljana Stević, direktor Konfucijevog instituta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Važna tema sastanka bila je i kategorizacija časopisa i zbornika Univerziteta.  

Prodekanima je prenesena informacija iz Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske da je u okviru ovog ministarstva osnovana Komisija za kategorizaciju časopisa, a koja  nakon javnog poziva o dostavi neophodnih podataka radi na kategorizaciji istih.

Takođe, prezentovana je i informacija o imenovanju članova Radne grupe za izradu Prijedloga Pravilnika o postupku utvrđivanja neakademskog ponašanja u izradi pisanih radova i drugih povreda kodeksa profesionalne etike na UNIBL.

Na sastanku  je dat odgovarajući rok za predlaganje novih članova u Komisiju za izdavačku djelatnost na Univerzitetu u Banjoj Luci. Prodekani su upoznati i sa informacijom o stepenu iskorišćenosti softvera za otrkivanje plagijata po organizacionim jedinicima na Univerzitetu.

Sastanku su prisustvovali i mr Dušan Vrućinić, viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost, i Dijana Bilanović, stručni saradnik u kancelariji prorektora za NIR.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7789/prorekotr_za_nir_unibl__4_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7789/prorekotr_za_nir_unibl__5_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7789/prorekotr_za_nir_unibl__3_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7789/prorekotr_za_nir_unibl__2_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/7789/prorekotr_za_nir_unibl__1_.jpg