Navigacija
Viber

Poziv za prijavu na vebinar o unapređenju izvrsnosti projekata

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Otvoren je poziv za prijavu za učešće na vebinaru na temu „Unapređenje izvrsnosti - strategije za naglašavanje iskustva i ekspertize u vašem projektnom prijedlogu“.

Vebinar će biti održan 28. aprila 2021. godine u 10 časova putem Zum platforme, a radni jezik je engleski.

Predavači na vebinaru su iskusni savjetnici, projektni menadžeri i administratori evropskih i međunarodnih istraživačkih projekata.

Za učešće na vebinaru neophodna je registracija, a koju je moguće obaviti na ovom linku.

Predavanje će obuhvatiti osnovne principe i preporuke za pripremu i dizajniranje projektnih prijedloga za „Horizon Europe“ program sa fokusom na različite pristupe i strategije predstavljanja institucije i istraživačkog tima sa aspekta tražene naučne izvrnosti. 

Ovaj događaj, kao i drugi događaji planirani u toku ove godine, namijenjen je za sve istraživače, menadžere i administratore istraživanja zainteresovane za teme: šta donosi novi program finansiranja naučno-istraživačkih projekata „Horizon Europe“, koji su glavni principi dizajniranja uspješnog prijedloga naučno-istraživačkog projekta, značaj etike i otvorene nauke „Horizon Europe“, prava intelektualne svojine u naučno-istraživačkim projektima, transfer tehnologije i procjena tržišta od posebnog značaja za inovacione i naučno-istraživačke projekte, finansije na „Horizon Europe“ projektima i dodatne mogućnosti za apliciranje institucija iz zemalja Zapadnog Balkana.

Vebinar se organizuje u okviru projekta pod nazivom „V4+WB RMA Network“, a u kojem Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci od novembra 2020. godine učestvuje kao partnerska institucija. Ovaj projekat je inicijativa za podršku i osnaživanje zajednice menadžera i administratora istraživanja. Konzorcijum predvođen organizacijom HETFA iz Budimpešte, finansiran je kroz Međunarodni višegradski fond i fokusira se na zemlje tzv. višegradske četvorke (V4 − Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska) i Zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija).

Više informacija o projektu nalazi se ovdje.

Materijal za prijavu na vebinar „Unapređenje izvrsnosti – strategije za naglašavanje iskustva i ekspertize u vašem projektnom prijedlogu“ nalazi se u prilogu (Prilog 1).