Navigacija
Viber

Održana prezentacija o koristi otvorene nauke za istraživače

Nauka i razvojUniverzitet u Banjoj LuciOpšte

Prezentacija ,,Koja je stvarna korist za istraživače od otvorene nauke i NI4OS - Evropa projekta“ održana je 2. marta 2021. godine putem video linka. 

Organizator ovog događaja bio je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a događaj je namijenjen zaposlenim u naučnim ustanovama koji rade ili namjeravaju da rade na naučnoistraživačkim projektima, a naročito projektima finansiranim od strane Evropske komisije. 

U okviru održanih prezentacija prikazan je praktičan primjer upotrebe otvorenih podataka, alata otvorenog koda, te otvorenih naučnoistraživačkih infrastruktura u cilju pravljenja sistema za automatsku klasifikaciju satelitskih snimaka. 

Predstavljen je praktičan prikaz toka rada, te načina upotrebe otvorene nauke sa ciljem olakšavanja bavljenja naukom naučnim radnicima. Osim toga,  predstavljeni su osnovni principi odgovornog istraživanja i inovacija, te njihova međusobna povezanost, kao i značaj primjene istih za naučno-istraživačke projekte. 

Fokus je bio na pet ključnih tematskih cjelina u okviru odgovornog istraživanja i inovacija, a to su etika, rodna ravnopravnost, naučno obrazovanje, otvoreni pristup i uključivanje javnosti. Na kraju su predstavljene mogućnosti ostvarenja saradnje u okviru H2020 projekta NI4OS - Evropa. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/10908/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5__1_.png
  • /uploads/attachment/vest/10908/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5__2_.png
  • /uploads/attachment/vest/10908/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5__3_.png