Navigacija
Viber X logo

Veliko interesovanje za Erazmus+ info dan

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Erazmus+ info dan, koji je okupio brojne predstavnike organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci, održan je 18. decembra 2018. godine u prostorijama Rektorata.

Prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju UNIBL, kaže da smo do sada uspješno realizovali 89 Tempus projekta, šest Erazmus mundus projekata.

Ona navodi da se na UNIBL trenutno realizuje 12 Erazmus+ projekata izgradnje kapaciteta.

"Osim toga, u akciji Kreditna mobilnost učestvujemo u 29 različitih programa, s ciljem podizanja ove vrste mobilnosti na viši nivo, s obrzirom da je to jedan od strateških ciljeva Univerziteta i resornog ministarstva", dodala je prof. dr Biljana Antunović.

Suad Muhibić, direktor Erazmus+ kancelarije u BiH,  rekao je da je događaj koji je organizovan na Univerzitetu u Banjoj Luci, jedna od promocija ovog programa koji je najvažniji program EU u oblasti visokog obrazovanja, omladine i sporta.

"Imamo 30 projekata izgradnje kapaciteta koji su u fazi realizacije i koji pomažu univerzitetima da se modernizuju i reformišu na način da poboljšaju svoje nastavne planove i programe, da poboljšaju svoje upravljačke strukture i uvode nove programe, te da se omogući lakše povezivanje sa svim relevantnim faktorima društva", naveo je Muhibić i posebno pohvalio rad UNIBL na ovom polju.

Dr Nevena Novaković, docent na Arhitektonsko-građevinskom-geodetskom fakultetu, koja je predstavila projekat o konceptu održivosti i otpornosti u odnosu na klimatske promjene "Kreiranje mreža laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu", naglasila je da je ovaj projekat imao više ciljeva.

"Među najvažnije ciljeve spada formiranje centara za održivost i otpornost pri univerzitetima koji su učestvovali u ovom projektu. Napravili smo i ediciju udžbenika o ovoj temi, koja sadrži šest knjiga dostupnih svim studentima i nastavnicima putem onlajn servisa", navela je Novakovićeva.

Ona je dodala da su na ovom fakultetu, u okviru teme projekta, napravljene i studije drugog ciklusa koje su licencirane prije godinu dana i na kojem se uspješno izvodi nastavni proces.

Tokom Erazmus+ info dana, govorio je Dejan Rosić, saradnik za projekte u Erazmus+ kancelariji u BiH, kao i prof. dr Željka Babić, prodekan za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8330/erasmus_plus_info_dan__12_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/8330/erasmus_plus_info_dan__11_.JPG
  • /uploads/attachment/vest/8330/erasmus_plus_info_dan__10_.JPG