Navigacija
Viber X logo

Prorektori održali sastanak sa prodekanima

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Prof. dr Goran Latinović, prorektor za naučno-istraživački rad i razvoj, i prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Banjoj Luci, održali su 11. oktobra 2018. godine, u prostorijama Rektorata, sastanak sa prodekanima naučno-istraživački/umjetnički rad i međunarodnu saradnju.

Prodekani su upoznati sa usvojenim i uspostavljenim sistemom odgovornosti i obaveza u oblasti međunarodne saradnje.

Takođe, predstavljen je moduli za međunarodnu saradnju integrisanog informacionog sistema.

Bilo je i riječi o prijavi  projekata Erasmus+ kreditne razmjene, o prijavi za  CEEPUS mrežu, kao i o formiranju timova za prijavu i realizaciju projekata.

Prodkani su upoznati i sa Planom izdavačke djelatnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci i učešću UNIBL na sajmovima knjige u Banjoj Luci i Beogradu.

Bilo je riječi i o Prijedlogu novog Pravilnika o postupku i bližim uslovima izbora u naučno-nastavna, umjetničko-nastavna i saradnička zvanja na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Sastanku si prisustvovali i mr Dušan Vrućinić, viši stručni saradnik za izdavačku djelatnost i Jelena Rožić ma, viši stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/8106/sastanak_sa_prodekanima___10_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8106/sastanak_sa_prodekanima___6_.jpg
  • /uploads/attachment/vest/8106/sastanak_sa_prodekanima___4_.jpg