Navigacija

Milana Damjenić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodologija u psihologiji viši asistent 28. maj 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPS10AKV Akademske vještine
MPS10IPI Izrada projekta istraživanja
MPS10MPI Metodologija psiholoških istraživanja: napredne teme
Akademske studije prvog ciklusa
KIKM-07 Kvantitativne i kvalitativne metode u psihološkim istraživanjima
PS1-MPI11O Metodologija psiholoških istraživanja
PS1-SP11O Statistika u psihologiji 1
PS1-SP12O Statistika u psihologiji 2
TM-PS21-07 Teorije mjerenja (Psihometrija 1)
UKUS-07 Upotreba kompjutera u statistici

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Intuitivna mehanika: Zaključivanje o vertikalnom hicu naviše

  Časopis Psihologijske teme
  Godina 2016
  Autori Milana Damjenić i Strahinja Dimitrijević
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 181
  Strana do 196
  Veb adresa https://hrcak.srce.hr/file/238586

Radovi sa skupova

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija PROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Godina 2020
  Autori Siniša Subotić, Dejan Kantar, Milana Damjenić, Ivana Zečević, Jovana Baošić i Jelena Blažević
  Strana od 63
  Strana do 66
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Inferences of Vertical Projectile Velocity and Acceleration: Task Characteristics Consideration

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Proceedings of the XXV Scientific Conference: Empirical Studies in Psychology
  Godina 2019
  Autori Strahinja Dimitrijević, Stefan Prišić, Nina Tešinić i Milana Damjenić
  Strana od 16
  Strana do 18
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/proceedings_EIP_2019.pdf

  Developing a hierarchy-free inventory of learning strategies: BLILS (Banja Luka Inventory of Learning Strategies)

  Naučni skup XIII Dani primenjene psihologije / 13th Days of Applied Psychology
  Publikacija International Thematic Proceedia PSYCHOLOGY IN AND AROUND US
  Godina 2018
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Sandra Grahovac
  Strana od 131
  Strana do 146
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/zbornik-13-1.pdf

  HEXACO crte ličnosti kao korelati korištenja pojedinačnih strategija učenja srednjoškolskih učenika

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017.
  DOI 10.7251/FILZBNS1718286L
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa
  Godina 2018
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Sandra Grahovac
  Strana od 287
  Strana do 310

  Differences in Attachment Patterns in Children of Fallen Soldiers and Their Peers from Complete Families

  Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Zbornik radova objavljenih u cjelini sa naučnog skupa Empiriijska istraživanja u psihologiji - Beograd
  Godina 2018
  Autori Duška Šain, Slavica Tutnjević, Milana Damjenić i Manuela Gander
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/en/preuzimanje/

  Velikih pet kao prediktori uspjeha u studiranju psihologije na Univerzitetu u Banjoj Luci

  Naučni skup IV Kongres psihologa BiH
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Siniša Lakić, Milana Damjenić i Duška Šain
  Strana od 325
  Strana do 339

  Povezanost emocionalne empatije i agresivnosti

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014
  Publikacija Zbornik radova objavljenih u cjelini sa naučnog skupa Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2014
  Godina 2015
  Autori Milana Damjenić, Branko Kuzmić, Nataša Marić i Ana Kurešević
  Strana od 221
  Strana do 228

Projekti

Provjera djelotvornosti modela rane stimulacije razvojnih kapaciteta djece uzrasta od 0 do 6 godina u Domu za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja

Ovo je prva studija na našem prostoru koja će testirati model individualizovanog rada sa djecom bez roditeljskog staranja mlađom od 6 godina. Studija ima za cilj da podstakne razvojne kapacitete i spriječi razvojna kašnjenja kod višestruko traumatizovane djece izložene separaciji od primarnih staratelja i životu u kolektivnom smještaju...

Broj projekta 0251303
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Slavica Tutnjević
Projektni tim Milana Damjenić, ma
Dejan Kantar, ma
dr Tatjana Stefanović-Stanojević
prof. dr Siniša Lakić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM

Očuvanje životne sredine: vaspitanje i obrazovanje u zajednici (Komparativna analiza između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine)

Glavni cilj istraživanja se odnosi na identifikovanje, proučavanje i komparaciju programe/kurikulume i ekološke metodičke strategije u različitim grupama i okruženju s akcentom na predškolsko vaspitanje i neformalno obrazovanje u zajednici odraslih i starijih odraslih...

Broj projekta 1251302
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Projektni tim doc. dr Sanja Partalo
Milana Damjenić, ma
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
prof. dr Brane Mikanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM