Navigacija

mr Žana Topalović

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
IUVR Integralno upravljanje vodnim resursima
KVS Korišćenje vodnih snaga
MK Modeliranje konstrukcija
OPO Odbrana od poplava
SH Statistička hidrologija
Akademske studije prvog ciklusa
OG07HID Hidrologija
OGH07IHID Inženjerska hidrologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Evaluating the transferability of monthly water balance models under changing climate conditions

  DOI 10.1080/02626667.2020.1725238
  Časopis HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
  Godina 2020
  Autori Žana Topalović, Andrijana Todorović i Jasna Plavšić
  Volumen 65
  Broj 6
  Strana od 928
  Strana do 950
  Veb adresa https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02626667.2020.1725238?journalCode=thsj20

  Mape opasnosti i mape rizika od pollava na slivu rijeke Vrbas u BiH kao podloga za izradu planova upravljanja rizikom od poplava

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2018
  Autori Vujadin Blagojević, Nedeljko Sudar, Žana Topalović, Alma Bibović i Branislav Đorđević
  Volumen 50
  Broj 291-293
  Strana od 87
  Strana do 97
  Veb adresa http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2019/01/9-Vujadin-Blagojevic-i-saradnici_R.pdf

  Određivanje hidrograma velikih voda za potrebe izrade mapa opasnosti i rizika od poplava - na primjeru sliva rijeke Vrbas, BiH

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2018
  Autori Žana Topalović, Vujadin Blagojević i Nedeljko Sudar
  Volumen 50
  Broj 291-293
  Strana od 69
  Strana do 85
  Veb adresa http://www.vodoprivreda.net/wp-content/uploads/2019/01/8-Zana-Topalovic-i-saradnici_R.pdf

  Kalibracija i verifikacija HEC-HMS modela neizučenog sliva pomoću krivih trajanja protoka

  Časopis Nauka+praksa
  Godina 2017
  Autori Petar Praštalo, Žana Topalović i Borislava Blagojević
  Broj 20
  Strana od 20
  Strana do 27
  Veb adresa http://www.gaf.ni.ac.rs/nip/

  Konzistentno određivanje računskih kiša

  Časopis Vodoprivreda
  Godina 2015
  Autori Jasna Plavšić, Žana Topalović i Jovan Despotović
  Volumen 47
  Broj 276-278
  Strana od 151
  Strana do 159

  Nove paradigme u planiranju, projektovanju i izgradnji nacelja

  Časopis Savremeno graditeljstvo
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Milenko Stanković, Aleksandra Đukić, Slavko Maksimović, Boris Jandrić, Žana Topalović, Raduška Cupač, Slađana Bundalo, Una Umićević, Tatjana Mrđenović, Maja Milinković i Ranko Božović
  Broj 12/2015
  Strana od 22
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Flood frequency estimation uncertainty in practice: Case study of Sremska Mitrovica, Sava River

  Naučni skup STEPGRAD Scientific conference with international participation
  Godina 2018
  Autori Nina Kondić i Žana Topalović

  Towards catchment scale flood protection and climate change resilience, case study: Vrbas River Basin

  Naučni skup Eastern Young Water Proffessional Conference - International Water Association
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović

  Integralne interakcije urbane infrastrukture i ekosistema u planiranju

  Naučni skup VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine
  Godina 2015
  Autori Čedo Maksimović, Boris Jandrić, Slavko Maksimović, Aleksandra Đukić, Milenko Stanković, Žana Topalović, Raduška Cupač i Slađana Bundalo

  Praktični problemi određivanja mjerodavnih velikih voda za potrebe projektovanja sistema odbrane od poplava

  Naučni skup 17. Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva hidrologa (SDH)
  Publikacija Zbornik radova sa 17. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović i Jasna Plavšić
  Strana od 893
  Strana do 903

  Poređenje metoda za propagaciju poplavnog talasa za potrebe hidrološkog modeliranja

  Naučni skup 17. Savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva hidrologa (SDH)
  Publikacija Zbornik radova sa 17. konferencije SDHI i SDH
  Godina 2015
  Autori Žana Topalović, Marko Ivetić i Jasna Plavšić
  Strana od 100
  Strana do 113

  Hidrološko modeliranje sliva rijeke Vrbas za izradu vodno-energetske studije

  Naučni skup 16. naučno savetovanje SDHI i SDH, Donji Milanovac, Srbija
  Publikacija Zbornik radova sa 16. naučnog savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović, Vaso Milišić i Jasna Plavšić
  Strana od 686
  Strana do 700

  Reconstruction of existing conventional storm drainage system in developing countries with inclusion of BMP elements: A case study

  Naučni skup Ninth International Conference on Urban Drainage Modelling, Belgrade, Serbia
  Godina 2012
  Autori Žana Topalović i Boris Jandrić

  Efekti primjene objekata za ublažavanje površinskog oticaja u sistemima kišne kanalizacije-primjer gradskog podsliva u Banjaluci

  Naučni skup 10. jubilarna međunarodna konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina-Pale
  Publikacija Zbornik radova sa 10. jubilarne međunarodne konferencija Vodovodni i kanalizacioni sistemi
  Godina 2010
  Autori Žana Topalović
  Strana od 279
  Strana do 285

Ostali radovi

  Spatial Dimension of Flood Risk

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-033-4
  Godina 2018
  Autori Đurica Marković i Žana Topalović
  Strana od 125
  Strana do 141

  Integrated approach to flood management

  Izdavač TU Delft Open
  ISSN/ISBN 978-94-6366-033-4
  Godina 2018
  Autori Žana Topalović i Đurica Marković
  Strana od 143
  Strana do 169

Projekti

Kreiranje mreže laboratorija znanja za održivu i otpornu životnu sredinu

Projekat KLABS se bavi razvojem postdiplomskih (master ili specijalističkih) studijskih programa o održivom i otpornijem životnom okruženju, u institucijama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama: Kosova*, Srbije i Bosne i Hercegovine. Planirano trajanje studijskih programa je 1 godina, sa 60 ECTS. Studije će se zasnivati na principima Bolonjske deklaracije.

Broj projekta 8300302
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. Nevena Novaković
Projektni tim Jovana Cvijić
Anita Milaković
Duško Lazić
Vesna Savić
mr Žana Topalović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 01.10.2018.
Vrijednost projekta 209191.0 BAM