Navigacija
Viber

Raspisan konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 8. septembra 2021. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene međunarodne rezultate u naučno-istraživačkom i obrazovnom radu za 2020. godinu, a ukupan fond za nagrade je 70.000 KM.

Kako se navodi u Odluci Upravnog odbora, donesenoj na Prvoj konstitutivnoj sjednici,  Univerzitet u Banjoj Luci raspisuje konkurs za dodjelu novčanih naagrada nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Banjoj Luci za ostvarene rezultate, istaknuti rad i dostignuća u naučno-istraživačkoj i obrazovnoj djelatnosti, u 2020. godini, u tri kategorije, i to:

1) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su autori indeksiranog naučnog rada,
2) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučno-istraživačkog projekta, i
3) za dodjelu novčane nagrade nastavnicima i saradnicima koji su koordinatori ili kontakt osobe Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta.

Plan je da se nastavnici i saradnici koji su autori indeksiranog naučnog rada nagrade sa ukupnim fondom do 50.000 KM, dok je fond za nagrade nastavnicima i saradnicima koji su rukovodioci, koordinatori ili učesnici međunarodnog naučnog istraživačkog projekta do 15.000 KM. Nastavnici i saradnici koji su koordinatori ili kontakt osove Erazmus+ projekata – Ključna akcija 2 – Izgradnja kapaciteta, biće nagrađeni sa ukupnim novčanim fondom do 5.000 KM.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskoj stranici Univerziteta (www.unibl.org), gdje se nalaze i sve dodatne informacije o ovom konkursu.

Zainteresovani kandidati mogu predati svoju prijavu, putem pošte na sljedeću adresu: Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitetski grad – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka.

Prijem dokumentacije i bodovanje kandidata vršiće Komisija za dodjelu priznanja i nagrada Univerziteta. Nakon što izvrši bodovanje i rangiranje kandidata, Komisija će Upravnom odboru Univerziteta dostaviti pisano mišljenje sa obrazloženjem, na dalje odlučivanje.

Konkurs za dodjelu novčanih nagrada nastavnicima i saradnicima

Slike

  • /uploads/attachment/vest/11430/unibl_logo_novi.png