Navigacija

David Ducanović

Tehnički saradnik/viši tehnički saradnik -III-2-6-10
Institut za genetičke resurse

Projekti

Ispitivanje antioksidativne aktivnosti u plodovima iz zasada poljskih kolekcija autohtonih sorti jabuka i krušaka

Plodovi jabuke i kruške imaju veliki nutritivni značaj, koji zavisi od sadržaja biohemijskih jedinjenja u njima. Plodovi jabučastih voćaka predstavljaju važan izvor prorodnih antioksidanata. Antioksidanti su supstance koje, prisutne u malim koncentracijama u odnosu na supstrat (biomolekul) koji se oksiduje, značajno usporavaju ili sprečavaju oksidaciju tog supstrata. Oni imaju sposobnost da neutrališu štetne komponente slobodnih radikala koji narušavaju struktruru i fukciju ćelijskih biomolekula....

Broj projekta 1251248
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Boris Pašalić
Projektni tim Anđela Bujić
Nikolina Prodanović
Petar Nikolić, ma
prof. dr Mirjana Žabić
doc. dr Borut Bosančić
mr Sunčica Bodružić
David Ducanović
Zlatan Ristić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 01.12.2025.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Karakterizacija genetičkih resursa paprike iz Banke gena Republike Srpske

Potreba za očuvanjem i korišćenjem genetičkih resursa na održiv način, kao i njihovim istraživanjem i evaluacijom u cilju identifikacije bitnih karakteristika, uveliko je prepoznata posljednjih decenija. Klimatske promjene su takođe uslovile povećanu upotrebu lokalnih populacija paprike koje su tradicionalno gajene na ovom području i tako se prilagodile na agro-ekološke uslove ovog područja...

Broj projekta 1251529
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim prof. dr Željko Lakić
Teodora Arsanović
Nataša Pašalić
Nikolina Đekić, ma
Stefani Tepić, ma
doc. dr Borut Bosančić
David Ducanović
Sonja Umićević, ma
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Istraživanje diverziteta genetičkih resursa povrća u BiH i Sjevernoj Makedoniji

Ovaj projekat predstavlja bilateralnu saradnju između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta St. Kiril i Metodij sa fokusom na istraživanja konzervacije i karakterizaciju genetičkih resursa biljnih vrsta. Ciljevi projekta: • Jačanje veza i razmjene znanja između ove dvije institucije u oblasti očuvanja genetskih resursa; • Razvijanje zajedničkih kompetencija i iskustava neophodnih ...

Broj projekta 1251527
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Mile Markoski
Sonja Ivanovska
David Ducanović
Biljana Kuzmanovska
Mirjana Jankulovska
Nadica Sandeva Atanasova
Stevan Petković
Sonja Umićević, ma
Tanja Krmpot, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM

Upotreba nuklearne energije u selekciji biljaka

Poljoprivreda se danas suočava sa mnogo izazova prouzrokovanih klimatskim, ekološkim i tehnološkim promjenama, što svakako utiče na količinu, kvalitet i dostupnost poljoprivrednih proizvoda. Prirodno zračenje za podsticanje genetičke raznovrsnosti se primjenjuje milenijumima za poboljšanje osnovnih biljnih vrsta u ljudskoj ishrani....

Broj projekta 1251526
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
Projektni tim Tanja Krmpot, ma
David Ducanović
doc. dr Jelena Nikitović
doc. dr Marina Antić
mr Predrag Ilić
Sonja Umićević, ma
Marina Rodić Kavić, ma
prof. dr Željko Lakić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 31.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Zaštita rase gatačko govedo utvrđivanjem potencijalne autohtonosti

Projekat ima za cilj inventarizaciju jedinki rase gatačko govedo na teritoriji opštine Gacko i fenotpiski odabir koje to jedinke ulaze u genotipizaciju. Nakon urađenih analiza znaćemo koliki broj grla imaju ql vrijenost veću od 90% (potencijalno autohtone)

Broj projekta 1251524
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Jelena Nikitović
Projektni tim Dušan Andrijašević
Sonja Umićević, ma
dr Belma Kalamujić Stroil
doc. dr Marina Antić
dr Tatjana Krajišnik
doc. dr Mirela Kajkut Zeljković
David Ducanović
doc. dr Vanja Daničić
Finansijer UDRUŽENJE UZGAJIVAČA GATAČKOG GOVEČETA
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 31.10.2023.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM