Navigacija

Teodora Arsanović

Projekti

Karakterizacija genetičkih resursa paprike iz Banke gena Republike Srpske

Potreba za očuvanjem i korišćenjem genetičkih resursa na održiv način, kao i njihovim istraživanjem i evaluacijom u cilju identifikacije bitnih karakteristika, uveliko je prepoznata posljednjih decenija. Klimatske promjene su takođe uslovile povećanu upotrebu lokalnih populacija paprike koje su tradicionalno gajene na ovom području i tako se prilagodile na agro-ekološke uslove ovog područja...

Broj projekta 1251529
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac doc. dr Marina Antić
Projektni tim prof. dr Željko Lakić
Teodora Arsanović
Nikolina Đekić, ma
dr Biljana Lolić
prof. dr Borut Bosančić
Sonja Umićević, ma
Stefani Tepić, ma
David Ducanović
Nataša Pašalić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2024.
Završetak projekta 31.12.2025.
Vrijednost projekta 6000.0 BAM