Navigacija

doc. dr Nebojša Đurić
docent

Nastavnik - II-4
Elektrotehnički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene docent 29. septembar 2022.
Matematička analiza i primjene viši asistent 23. decembar 2021.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OGD07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD09MG Matematika za geodete

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2233 Matematika 2
2309 Matematika 3

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MOS570 Primijenjena matematika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Inverse problem for Dirac operators with two constant delays

  DOI doi.org/10.1515/jiip-2023-0047
  Časopis JOURNAL OF INVERSE AND ILL-POSED PROBLEMS
  Godina 2023
  Autori Biljana Vojvodić, Vladimir Vladičić i Nebojša Đurić

  Inverse problem for Dirac operators with a constant delay less than half the length of the interval

  DOI doi.org/10.2298/AADM221211009D
  Časopis APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS
  Godina 2023
  Autori Nebojša Đurić i Biljana Vojvodić
  Volumen 17
  Broj 1
  Strana od 249
  Strana do 261

  Inverse problems for Dirac operators with constant delay: uniqueness, characterization, uniform stability

  DOI doi.org/10.1134/S1995080222090050
  Časopis Lobachevskii Journal of Mathematics
  Godina 2022
  Autori Sergey Buterin i Nebojša Đurić
  Volumen 43
  Strana od 1492
  Strana do 1501

  Iso-bispectral potentials for Sturm–Liouville-type operators with small delay

  DOI https://doi.org/10.1016/j.nonrwa.2021.103390
  Časopis NONLINEAR ANALYSIS: REAL WORLD APPLICATIONS
  Godina 2022
  Autori Nebojša Đurić i Sergey Buterin
  Volumen 63

  On non-uniqueness of recovering Sturm–Liouville operators with delay

  DOI doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.105900
  Časopis COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION
  Godina 2021
  Autori Nebojša Đurić i Sergey Buterin
  Volumen 102

  On an open question in recovering Sturm–Liouville-type operators with delay.

  DOI https://doi.org/10.1016/j.aml.2020.106862
  Časopis APPLIED MATHEMATICS LETTERS
  Godina 2021
  Autori Nebojša Đurić i Sergey Buterin
  Volumen 113
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0893965920304377

  Inverse Problems for Sturm-Liouville-Type Operators with Delay: Symmetric Case

  DOI 10.12988/ams.2020.914227
  Časopis Applied Mathematical Sciences
  Godina 2020
  Autori Nebojša Đurić
  Volumen 14
  Broj 11
  Strana od 505
  Strana do 510
  Veb adresa http://www.m-hikari.com/ams/ams-2020/ams-9-12-2020/914227.html

  Incomplete Inverse Problem for Sturm–Liouville Type Differential Equation with Constant Delay

  DOI https://doi.org/10.1007/s00025-019-1087-7
  Časopis RESULTS IN MATHEMATICS
  Godina 2019
  Autori Nebojša Đurić i Vladimir Vladičić
  Volumen 74
  Broj 2019
  Strana od 161
  Strana do 173
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00025-019-1087-7?fbclid=IwAR0gqG0uZLULDEZ8acpoEllxRZ2D0getuaNus9lFrijGuf4saHIkPV2_xmk

  One class of special polynomials and special functions in $L^2(\mathbb{R})$ space

  DOI https://doi.org/10.30755/NSJOM.07598
  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2018
  Autori Nebojša Đurić i Snježana Maksimović
  Volumen 49, No.1
  Broj 2019
  Strana od 81
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.dmi.uns.ac.rs/nsjom/Papers/49_1/NSJOM.07598_49_1_081_090.pdf

Radovi sa skupova

  Summation formulas using a new class of special polynomials

  Naučni skup XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020
  DOI 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066308
  Publikacija 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
  Godina 2020
  Autori Nebojša Đurić, Snježana Maksimović i Slavica Gajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066308

  SOME RECURRENCE FORMULAS FOR A NEW CLASS OF SPECIAL POLYNOMIALS AND SPECIAL FUNCTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  DOI 10.7251/STP2014071M
  Godina 2020
  Autori Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Ivan Vanja Boroja i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

Ostali radovi

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić i Marina Todorović

Knjige

  LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA za studente tehničkih fakulteta

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-9-0
  Godina 2018
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Nebojša Đurić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 272

  Priručnik za upotrebu obrazovnih softvera u nastavi i učenju

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN COBISS.RS-ID 7554328
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Maja Ilić i Aleksandar Janković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 115

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti

Jedan od zadataka predloženog projekta je iniciranje komunikacije sa istraživačima koji nisu matematičari po struci ali su korisnici alatki vremensko-frekvencijske i numeričke analize analize (istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Skoplju, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, Šumarskog fakulteta u Beogradu)...

Broj projekta 1259039
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim doc. dr Nebojša Đurić
doc. dr Slavica Gajić
Stevan Pilipović
Vesna Savić
Nenad Teofanov
Marina Todorović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Smiljana Jakšić
dr Sanja Atanasova
Slavica Nedimović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 16.05.2024.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Nenad Teofanov
Smiljana Jakšić
Stamenko Mijatović
Marina Todorović
doc. dr Nebojša Đurić
Ivana Savković
Stevan Pilipović
Vile Turunen
Vesna Savić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 16.05.2024.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM