Navigacija

Dragoljub Borojević

Bibliografija

Ostali radovi

  Projekat: Komparativna analiza postignutih rezultata tokom kvalifikacionih ispita na AGGF-u u periodu 2012 - 2014. godine

  učešće u međunarodnom naučno-istraživačkom projektu

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet
  Godina 2014
  Autori Božo Važić, Tanja Trkulja i Dragoljub Borojević

  „Evaluacija srednjoškolskog uspjeha i kvalifikacionih ispita na AGF-u tokom 2012. i 2013. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2013
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić, Dragoljub Borojević, Igor Dujlović, Nebojša Đurić i Marina Todorović

  „Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh kandidata pri polaganju kvalifikacionog ispita na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci tokom 2012. godine.“

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2012
  Autori Ljubiša Preradović, Maja Dodig, Milovan Vinčić, Biljana Antunović, Sandra Kosić-Jeremić i Dragoljub Borojević
  Strana od 50
  Strana do 56

Knjige

  Preporuke za stočare 2015: smještaj goveda

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-792-4-1
  Godina 2015
  Autori Miljan Erbez, Božo Važić, Biljana Rogić, Lars Erik Rud, Tanja Trkulja, Knut Egil Boe, Valja Jovović, Dragoljub Borojević i Fred Jonsen
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 93

  Priručnik za bioklimatsku arhitekturu

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *******
  Godina 2012
  Autori Milenko Stanković, Dragoljub Borojević i Anđelina Ošap
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Umjetnički radovi

  Publikacija: Modularna koordinacija i kompozicija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2013
  Autori Emir Fejzić, Dragoljub Borojević i Tijana Vujičić

  Kolektivna izložba "Modularna koordinacija i kompozicija"

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Arhitektonsko-građevinski fakultet
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 13.12.2013-30.01.2014.
  Tehnika Štampa
  Godina 2013
  Autori Emir Fejzić, Dragoljub Borojević i Tijana Vujičić

  School of Agriculture, RETROSPECTIVE - Works of professors and associates Faculty of Architecture and Civil Engineering Universty of Banjaluka

  Izdavač Faculty of Architecture and Civil Engineering Universty of Banjaluka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25-31.10.2012 ( Czech Republic) i 27.9-5.10.2012 (Austria)
  Tehnika urbanističko-arhitektonski idejni projekat- plakat
  Godina 2012
  Autori Dragoljub Borojević, Maja Milić-Aleksić i Saša Čvoro

  Kompleks poljoprivrdne škole Banjaluka, 33. SALON ARHITEKTURE _Znaci života: arhitektura oko nas..

  Izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 24.03.-30.04.2011.
  Tehnika arhitektonsko-urbanistički idejni projekat- plakat
  Godina 2011
  Autori Saša Čvoro, Maja Milić-Aleksić i Dragoljub Borojević

  Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje izgradnje poslovnog objekta i rekonstrukcija, nadogradnja i nadziđivanje postojeća dva objekta u Ulici Stefana Nemanje u Istočnom Novom Sarajevu

  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2006
  Autori Duška Milanović, Dragoljub Borojević, Lazo Kevac i Ninoslav Samardžić