Navigacija

doc. dr Snježana Maksimović
docent

Nastavnik - II-4
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
051/462-543
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene docent 25. maj 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07MAT Matematika
ISF19MAT Matematika
Akademske studije prvog ciklusa
OMLD18MSA Matematika sa stastističkom analizom
ORT18ZS Zdravstvena statistika
OSI18MAT Matematika

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
Akademske studije prvog ciklusa
OG07VS Vjerovatnoća i statistika
OG07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OG07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OG07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD07VS Vjerovatnoća i statistika
OGD07DIR1 Diferencijalni i integralni račun 1
OGD07DIR2 Diferencijalni i integralni račun 2
OGD07LAAG Linearna algebra i analitička geometrija
OGD09MG Matematika za geodete

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ugroženost priobalnih naselja od poplava-slučaj grada Banja Luka

  DOI https://doi.org/10.24867/06NU01Djurdjevic
  Časopis Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
  Godina 2020
  Autori Nevena Đurđević, Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Slobodan Kolaković
  Broj 2
  Strana od 380
  Strana do 382
  Veb adresa http://www.ftn.uns.ac.rs/ojs/index.php/zbornik/article/view/580

  An algebraic approach to tempered ultradistributions

  DOI https://doi.org/10.1016/j.jmaa.2018.06.033
  Časopis JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
  Godina 2018
  Autori Smiljana Jakšić, Snježana Maksimović i Stevan Pilipović
  Volumen 466
  Broj 1
  Strana od 927
  Strana do 935
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X18305249

  One class of special polynomials and special functions in $L^2(\mathbb{R})$ space

  DOI https://doi.org/10.30755/NSJOM.07598
  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2018
  Autori Nebojša Đurić i Snježana Maksimović
  Volumen 49, No.1
  Broj 2019
  Strana od 81
  Strana do 90
  Veb adresa https://www.dmi.uns.ac.rs/nsjom/Papers/49_1/NSJOM.07598_49_1_081_090.pdf

  Factrorization of operators with $G_\alpha^\alpha(\mathbb {R}_+^d)$ and $g_\alpha^\alpha(\mathbb{R}_+^d)$ kernels

  Časopis NOVI SAD JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2017
  Autori Smiljana Jakšić i Snježana Maksimović
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 67
  Strana do 73
  Veb adresa https://www.dmi.uns.ac.rs/nsjom/Papers/47_1/NSJOM_47_1_067_073.pdf

  A Sequential Approach to Ultradistribution Spaces

  DOI 10.2298/PIM1614017M
  Časopis Publications de l'Institut Mathématique
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović, Svetlana Mincheva-Kamińska, Stevan Pilipović i Petar Sokoloski
  Volumen 100
  Broj 114
  Strana od 17
  Strana do 48
  Veb adresa http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/publ/120/publn120p17-48.pdf

  Relations between Hermite and Laguerre expansions of ultradistributions over RRd and RRd+

  DOI doi:10.1007/s11868-016-0171-y
  Časopis Journal of Pseudo-Differential Operators and Applications
  Godina 2016
  Autori Smiljana Jakšić, Snježana Maksimović, Stevan Pilipović i Bojan Prangoski
  Strana od 1
  Strana do 22
  Veb adresa http://link.springer.com/article/10.1007/s11868-016-0171-y

  The Importance of Preparation Classes for Taking the University Entrance Examination in Mathematics

  Časopis IMVI Open Mathematical Education Notes
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Ivan Vanja Boroja
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 17
  Veb adresa http://www.imvibl.org/omen/6_2016/omen_6_1_2016_5_17.pdf

  WAVE FRONTS OF ULTRADISTRIBUTIONS VIA FOURIER SERIES COEFFICIENTS

  Časopis MATEMATICHKI BILTEN
  Godina 2015
  Autori Diana Dolićanin-Đekić, Snježana Maksimović i Petar Sokoloski
  Volumen 39
  Broj 2
  Strana od 53
  Strana do 59
  Veb adresa http://math.bilten.smm.com.mk/source/2015/2015-2/06.%2015-2.pdf

  WAVE FRONTS VIA FOURIER SERIES COEFFICIENTS

  DOI 10.2298/PIM150107001M
  Časopis PUBLICATIONS DE L`INSTITUT MATHEMATIQUE
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Stevan Pilipović, Petar Sokoloski i Jasson Vindas
  Volumen 97
  Broj 111
  Strana od 1
  Strana do 10
  Veb adresa http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/publ/117/n111p001.pdf

  Remark on a couple coincidence point in cone normed spaces

  DOI dx.doi.org/10.12988/ijma.2014.49294
  Časopis International Journal of Mathematical Analysis
  Godina 2014
  Autori Snježana Maksimović i Zoran Mitrović
  Volumen 8
  Broj 50
  Strana od 2461
  Strana do 2468
  Veb adresa http://www.m-hikari.com/ijma/index.html

Radovi sa skupova

  Summation formulas using a new class of special polynomials

  Naučni skup XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020
  DOI 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066308
  Publikacija 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
  Godina 2020
  Autori Nebojša Đurić, Snježana Maksimović i Slavica Gajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066308

  SOME RECURRENCE FORMULAS FOR A NEW CLASS OF SPECIAL POLYNOMIALS AND SPECIAL FUNCTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY THEORY AND PRACTICE IN CONSTRUCTION XIV
  DOI 10.7251/STP2014071M
  Godina 2020
  Autori Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Ivan Vanja Boroja i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa https://stepgrad.aggf.unibl.org/sr/novosti-i-najave/55-zbornik-radova

  Analiza naselja ugroženih od poplava na području grada Banja Luka

  Naučni skup XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima
  Publikacija XLVI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zbornik radova, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
  Godina 2019
  Autori Nevena Đurđević, Sandra Kosić-Jeremić i Snježana Maksimović
  Strana od 580
  Strana do 585

  Značaj prostora distribucija studentima elektrotehničkog fakulteta

  Naučni skup Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju
  Publikacija Reinžinjering poslovnih procesa u obrazovanju, 4. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Fakultet tehničkih nauka u Čačku
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović i Sandra Kosić-Jeremić
  Strana od 105
  Strana do 115
  Veb adresa http://www.ftn.kg.ac.rs/konferencije/rppo17/Zbornik%20RPPO17.pdf

  Značaj pripremne nastave na uspjeh pri polaganju kvalifikacionog ispita na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci tokom 2016. godine

  Naučni skup 5. NAUČNO STRUČNI SKUP ,,TEHNOLOŠKE INOVACIJE GENERATOR PRIVREDNOG RAZVOJA REPUBLIKE SRPSKE"
  Godina 2017
  Autori Dušan Bajović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Strana od 169
  Strana do 178

  Convolution and product of ultradistributions in sequential approach

  Naučni skup A life in Mathematics
  Godina 2017
  Autori Snježana Maksimović
  Veb adresa http://www3.unica.it/gramchev2017/aLiM2017_files/aLiM17BookOfAbstracts.pdf

  SEQUENTIAL APPROACH TO ULTRADISTRIBUTIONS

  Naučni skup INTERNATIONAL CONFERENCE ON GENERALISED FUNCTIONS
  Godina 2016
  Autori Snježana Maksimović i Stevan Pilipović
  Veb adresa https://web.math.pmf.unizg.hr/gf2016/book_gf2016.pdf

  Dokazivanje nekih poznatih jednakosti i nejednakosti bez korišćenja matematičke indukcije

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović
  Strana od 223
  Strana do 230

  Uticaj pripremne nastave na uspjeh u polaganju kvalifikacionog ispita

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova šeste matematičke konferencije Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Ivan Vanja Boroja
  Strana od 299
  Strana do 307
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

  SEQUENTIAL APPROACH TO PERIODIC ULTRADISTRIBUTIONS

  Naučni skup V Matematička konferencija Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Snježana Maksimović i Petar Sokoloski
  Veb adresa http://www.mk.rs.ba/wp-content/uploads/2014/01/Spojeno.pdf

  Riš- Stiltjesov operator i Laplas – Stiltjesova transformacija

  Naučni skup Prva matematička konferencija Republike Srpske
  Publikacija Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2011
  Autori Snježana Maksimović

Knjige

  Verovatnoća i statistika-teorijske osnove i rešeni primeri

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-782-1-8
  Godina 2020
  Autori Smiljana Jakšić i Snježana Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 252

  LINEARNA ALGEBRA I ANALITIČKA GEOMETRIJA za studente tehničkih fakulteta

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-663-9-0
  Godina 2018
  Autori Snježana Maksimović, Sandra Kosić-Jeremić i Nebojša Đurić
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 272

  Priručnik za upotrebu obrazovnih softvera u nastavi i učenju

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN COBISS.RS-ID 7554328
  Godina 2018
  Autori Sandra Kosić-Jeremić, Snježana Maksimović, Nebojša Đurić, Maja Ilić i Aleksandar Janković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 115

  Diskretna matematika

  Izdavač Elektrotehnički fakultet
  ISBN 978-99955-46-26-7
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović i Snježana Maksimović
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 320

  Zbirka riješenih zadataka sa kvalifikacionih ispita na ETF-u u Banjoj Luci

  Izdavač Mikro knjiga Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-24-3
  Godina 2016
  Autori Zoran Mitrović, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 76

  Zbirka riješenih ispitnih zadataka iz matematičke analize 1

  Izdavač Elektrotehnički fakultet, Banja Luka
  ISBN 978-99955-46-19-9
  Godina 2014
  Autori Zoran Mitrović i Snježana Maksimović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 152

  ZBIRKA riješenih ispitnih zadataka sa prijemnih ispita na ETF-u u Banjoj Luci 2010.-2012.

  Izdavač Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 987-99955-46-16-8
  Godina 2013
  Autori Zoran Mitrović, Momir Ćelić, Ivan Vanja Boroja i Snježana Maksimović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 78

Projekti

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti

Jedan od zadataka predloženog projekta je iniciranje komunikacije sa istraživačima koji nisu matematičari po struci ali su korisnici alatki vremensko-frekvencijske i numeričke analize analize (istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Skoplju, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, Šumarskog fakulteta u Beogradu)...

Broj projekta 1259039
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Marina Todorović
Vesna Savić
Slavica Gajić, ma
Slavica Nedimović
Nebojša Đurić, ma
Stevan Pilipović
Nenad Teofanov
Smiljana Jakšić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Unapređenje naučno-istraživačkog i obrazovnog procesa na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu upotrebom savremene tehnologije (primjena modernih softvera u matematici, statistici, mehanici, nacrtnoj geometriji i geodetskim referentim sistemi

Ciljevi projekta su: 1. Bolji uslovi za realizaciju naučno-istraživčkog rada, obrazovnog rada, kao i bolja primjena stečenih znanja 2. Izrada master radova i doktorskih disertacija 3. Predstavljanje athitektonskih ideja na modelu 4. Analiza rizika od katastrofalnih događaja

Broj projekta 1253005
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
prof. dr Brankica Milojević
prof. dr Miodrag Regodić
doc. Maja Ilić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 3400.0 BAM

Metode vremensko-frekvencijske analize sa primjenama

Istraživanje u okviru projekta će biti usmjereno u dva osnovna pravca. Prvi podrazumijeva formulisanje i uspostavljanje teorijskog okvira, a drugi interpretaciju tako dobijenih rezultata u pojedinim primjenama. U svim navedenim temama, kroz seminare, diskusije i saopštenja, u istraživačke aktivnosti će biti uključeni mladi istraživači .

Broj projekta 1253004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Stevan Pilipović
Nenad Teofanov
Nebojša Đurić, ma
Ivana Savković
Marina Todorović
Smiljana Jakšić
Vile Turunen
Stamenko Mijatović
Vesna Savić
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2019.
Završetak projekta 01.04.2020.
Vrijednost projekta 10960.0 BAM