Navigacija

Dušan Bajović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene viši asistent 29. oktobar 2020.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2225 Matematika 1
2240 Diskretna matematika
2245 Matematika 4

Bibliografija

Radovi u časopisima

  On Some Novel Fixed Point Results for Generalized F-Contractions in b-Metric-Like Spaces with Application

  Časopis CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES
  Godina 2023
  Autori Dušan Bajović i Zoran Mitrović
  Volumen 135
  Broj 1
  Strana od 673
  Strana do 686
  Veb adresa https://www.techscience.com/CMES/v135n1/50083

  Remark on contraction principle in conetvs b-metric spaces

  Časopis The Journal of Analysis
  Godina 2020
  Autori Dušan Bajović, Zoran Mitrović i Mantu Saha
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://www.springer.com/journal/41478

Knjige

  Diskretna matematika, zbirka riješenih ispitnih zadataka

  Izdavač Grafomark
  ISBN 978-99976-56-07-0
  Godina 2021
  Autori Dušan Bajović, Snježana Maksimović i Zoran Mitrović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Projekti

Savremene metode vremensko frekvencijske analize i teorije fiksne tačke u prostorima uopštenih funkcija sa primjenama

Vremensko frekvencijska analiza je veoma moćna matematička tehnika koja ima širok spektar primjena u različitim oblastima, a naročito u obradi i analizi signala. Veoma aktuelna i značajna oblast matematičkih istraživanja posljednjih godina su frakcione vremensko frekvencijske transformacije koje imaju veliku primjenu, uključujući obradu signala i slike, optiku, geo-informatiku, radarski signal i komunikacije, biomedicinu itd. Ove transformacije ...

Broj projekta 1253012
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Vladan Jaguzović, ma
dr Sanja Atanasova
Tanja Đukanović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
prof. dr Zoran Mitrović
Dušan Bajović, ma
doc. dr Sanja Tucikešić
Ivana Savković
Smiljana Jakšić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.04.2024.
Završetak projekta 30.04.2025.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Savremena istraživanja u teoriji fiksne tačke: metrički i topološki pristup

Teorija fiksne tačke zauzima važno mjesto u nelinearnoj funkcionalnoj analizi, numeričkoj matematici, ekonomiji kao i u primijenjenim naukama. Jedan od osnovnih ciljeva projekta je studija posvećena savremenoj teoriji fiksne tačke i to sa dva aspekta: metričkog i topološkog. U projektu biće dat metrički pristup teoriji fiksne tačke...

Broj projekta 1255007
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Mitrović
Projektni tim mr Ivan-Vanja Boroja
dr Melanija Mitrović
Dušan Bajović, ma
dr Tatjana Došenović
dr Ivan Aranđelović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 19.03.2019.
Završetak projekta 07.03.2024.
Vrijednost projekta 12580.0 BAM