Navigacija

Dragica Mihaljčić

051/464-628
lokal 107

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Jugoslav Brujić
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Vladimir Stupar
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Mira Milić
prof. dr Milan Mataruga
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Vanja Daničić
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Zoran Stanivuković
Brankica Kajkut
Dragica Mihaljčić
Zorana Hrkić Ilić, ma
dr Dražen Miljić
Đorđije Milanović
prof. dr Vladimir Petković
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Danijela Petrović
prof. dr Branislav Cvjetković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Dražen Miljić
Jelena Čučković, ma
dr Milorad Danilović
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Vladimir Petković
Dragica Mihaljčić
prof. dr Danijela Petrović
prof. dr Dane Marčeta
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM