Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, 24. septembra 2019. razmotren je Prijedlog liste odgovornih nastavnika Univerziteta u Banjoj Luci za školsku 2019/2020. godinu.

Članovi Kolegijuma su razmotrili nove funkcionalnosti Integrisanog informacionog sistema – generisanje popunjenih ispitnih prijava.

Kolegijum je u radu ove sjednice razmotrio i usvojio Izvještaja o pokazateljima sistema kvaliteta za 2017. godinu. Takođe, razmotren je Prijedlog novih Pravila studiranja na III ciklusu studija Univerziteta u Banjoj Luci.

Razmotreno je i zaključivanje Sporazuma o naučnoj i prosvetno-kulturnoj saradnji između Istorijskog instituta u Beogradu i Univerziteta u Banjoj Luci, a Prošireni kolegijum je razmotrio i zaključivanja Sporazuma o naučnoj i prosvetno-kulturnoj saradnji između Instituta za savremenu istoriju u Beogradu i Univerziteta u Banjoj Luci. 

Članovi Proširenog kolegijuma su informisani o učešću Univerziteta na 84. Međunarodnom sajmu preduzetništva i inovacija u Solunu. Predstavljena je i informacija o komercijalnom smještaju gostujućih nastavnika i saradnika u JU Studentski centar „Nikola Tesla“ u Banjoj Luci.

Prošreni kolegijum je upoznat i sa informacijom o nedavnom učešću Univerziteta na 24. Međunarodnom sajmu knjige „Banja Luka 2019“.

Takođe, Prošireni kolegijum je upoznat i sa aktivnostima vezanim za upis Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/9314/unibl_logo_novi.png