Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 26.6.2018.

Sjednice Prošireni kolegijumUniverzitet u Banjoj Luci

Na sjednici Proširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, održanoj  26. juna 2018. godine, razmatran je i jednoglasno podržan Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Univerziteta u Banjoj Luci.

Članovi Kolegijuma, usvojili su Prijedlog pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, usvojen je i Prijedlog Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2018/2019 godinu i prijedloga fakulteta/Akademije umjetnosti i Studentskog parlamenta na novi Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci.

Na ovoj sjednici razmotren je Izvještaja o broju zaposlenih radnika na svim organizacionim jedinicama Univerziteta, za period 2014-2018. godina.

Kolegijum je razmotrio i dao podršku za  Prijedlog akademskog kalendara za školsku 2018/2019. godinu. Razmatran je i Prijedlog liste odgovornih nastavnika za školsku 2018/2019 godinu.

Prošioreni kolegijum je upoznat i sa Informacijom o sprovedenim aktivnostima u domenu međunarodne saradnje.
 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7836/unibl_logo_novi.png