Navigacija
Viber

Poziv na konkurs Stipendije Francuske Vlade za Master 2 studije 2013-2014

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Poziv na konkurs
Stipendije Francuske Vlade za Master 2 studije 2013-2014
"Prilika za dinamičan Master i profesionalno usavršavanje studirajući u Francuskoj"

Francuska Vlada svake godine dodjeljuje studijske stipendije nivoa Master 2 (postdiplomski studij) studentima Bosne i Hercegovine.
Stipendijski program uključuje troškove smještaja i boravka, kao i zdravstveno osiguranje studenta tokom školske godine.

Ko se može prijaviti?
Mogu se prijaviti svi studeni koji su :
- državljani Bosne i Hercegovine
- diplomirali ili su u toku dobijanja diplome na kraju studija (Master 1, ili četvrta godina poslije mature).
Studenti već upisani na 5. godinu ili zaposlene osobe mogu se također prijaviti.
- imaju nivo znanja francuskog jezika dovoljan za praćenje časova na francuskom jeziku (nivo B2 Zajedničkog evropskog okvira za jezike pismeno i usmeno).
Ako se student prijavi za Master čiji se časovi djelimično odvijaju na drugom jeziku osim na francuskom, a ima nivo znanja francuskog jezika niži od nivoa B1 Zajedničkog evropskog okvira za jezike, student će morati upisati intenzivni kurs francuskog jezika, po dolasku u Francusku.

Kako će se obaviti izbor?
Komisija za dodjelu stipendija će voditi računa o više kriterija :
- Prioritet će se dati studentima koji žele ići u Francusku u sklopu saradnje između njihovog matičnog univerziteta i nekog francuskog univerziteta ili u sklopu programa saradnje povlaštenih od Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini,
- Osnovni principi su kvalitetan CV kao i uspješno studiranje, motivacija studenta i osnovanost studijskog projekta. Studenti moraju biti detaljno informisani o francuskim ustanovama u koje se žele upisati (informacije dostupne na stranici
CampusFrance, www.campusfrance.org).
- Posebna pažnja će se obratiti budućem profesionalnom projektu studenta.

Gdje predati prijavu?
Prijave (Formular sa obaveznim podacima + CV + Detaljno pismo motivacije) se trebaju poslati najkasnije do petka, 30. novembra 2012.godine na
boursesfrance@institutfrancais-ba.com
 
ili putem pošte na adresu:
Odjel za kulturu i saradnju Ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini
Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka 16
71000 Sarajevo.

Kontakt : Pascal Fourneaux, odgovoran za mobilnost mladih (tel.: 033 282 700/707)

NB : Ambasada Francuske će elektronskim putem potvrditi registrovanje svih prijava pristiglih bilo elektronskim putem bilo putem pošte.

Poziv_na_kandidaturu_za_stipendije_master_II_ili_doktorskih_studija-2