Navigacija
Viber

Konkurs „Sredstva za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj za III i IV kvartal 2012. godine“

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske raspisalo je konkurs:
Sredstva za finansijsku podršku inovatorstva u Republici Srpskoj za III i IV kvartal 2012. godine

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske obavještava inovatore i organizacije inovatora da je ukupan iznos sredstava finansijske podrške po ovom konkursu 48.000,00 KM, od čega:

20.000,00 KM za pomoć Savezu inovatora, udruženjima inovatora i drugim organizacijama vezanim za inovatorstvo i
28.000,00 KM za stimulaciju pojedinačnog rada inovatora ili grupe inovatora.

Rok za podnošenje prijava je 26.09.2012. godine.

Informacije o konkursu možete preuzeti na:
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx