Navigacija
Viber

Javni konkurs za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Republika Srpska
Univerzitet u Banjoj Luci
Upravni odbor

Broj: 02/04-3.1780-28/12
Dana, 03.07.2012. godine

Na osnovu člana 46. stav (2) Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju javnog konkursa za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 03/04-3.1780-23/12 od 03.07.2012. godine, Senat Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje


Javni konkurs za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci