Navigacija
Viber

KONKURS ZA JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE RS 2012.2013

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10) i Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1339/12 od 15.06.2012. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2012/2013. godini, raspisuje se

KONKURS ZA JAVNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE RS 2012.2013