Navigacija

Uputstvo za elektronsku prijavu

Dobrodošli na vodeću visokoškolsku obrazovnu instituciju u Republici Srpskoj.
     
1. REGISTRACIJA KORISNIKA

Prvi korak jeste registracija na veb portalu: www.upis.unibl.org odabirom opcije „Registracija“.

Nakon toga u “Podacima za registraciju“ potrebno je unijeti tražene podatke:

  • tekst sa slike (ukoliko ne možete prepoznati sve karaktere sa slike možete učitati novu),
  • e-mail adresu (nakon registracije na unesenu adresu dobićete potvrdu sa linkom),
  • lozinku (treba da sadrži minimalno 8 karaktera).

Na e-mail adresi možete pronaći link za aktivaciju naloga. Nakon što izvršite aktivaciju započnite proces prijave sa e-mail adresom i lozinkom koju ste prethodno definisali u postupku registracije. 

2. PRIJAVA KORISNIKA

Nakon što ste se uspješno prijavili na početnoj stranici birate odgovarajući fakultet /Akademiju umjetnosti sa padajuće liste kako biste pristupili prijavi na odgovarajući studijski program.

Odabirom željenog fakulteta/Akademije umjetnosti dobijate nazive svih studijskih programa koji se izvode na tom fakultetu ili Akademiji umjetnosti. Potrebno je da pronađete odgovarajući naziv studijskog programa na koji želite da se prijavite i kliknete na opciju „Prijava“.

Sljedeći korak je unos osnovnih i kontakt podataka u prijavu prateći uputstva koja se nalaze ispod polja za unos. Kada su svi podaci uneseni kliknite na polje „Sačuvaj“. Posljednji korak je da priložite traženu dokumentaciju u odgovarajućem formatu (.jpg .jpeg . png .pdf) i odaberete polje „Sačuvaj i pošalji prijavu“. Ovim korakom Vaša prijava je prosljeđena komisiji na razmatranje a informaciju o statusu prijave dobićete putem e-mail pošte.

Prilog: Uputstvo za elektronsku prijavu