Navigacija

Katalog izdanja

Naziv  Osnove programiranja
Izdavač/suizdavač Mašinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
ISBN 978-99976-11-01-7
Autori Simo Jokanović i Đorđe Stojisavljević
Tip knjige osnovni udžbenik
Broj strana 200