Navigacija

Savka Vračević, ma
viši asistent

Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent 26. mart 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS397 Fizička hemija 1
1C07HOS401 Fizička hemija 2
1C07HOS433 Elektrohemija
1C07HOS435 Fizička hemija sa instrumentalnim metodama

Bibliografija

Radovi u časopisima

  A three-phase method for identifying functionally related protein groups in weighted PPI networks.

  Časopis COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY
  Godina 2020
  Autori Milana Grbić, Dragan Matić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Volumen 86
  Strana od 1
  Strana do 16
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1476927119310035?via%3Dihub

  Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation

  DOI 10.1016/j.matpr.2018.12.095
  Časopis Materials Today: Proceedings
  Godina 2019
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Zoran Kukrić, Marko Čađo, Dragana Stević, Radovan Kukobat, Predrag Ilić, Denis Međed, Magdalena Parlinska-Wojtan i Suzana Gotovac Atlagić
  Volumen 7
  Broj P3
  Strana od 920
  Strana do 929
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318330232

  Variable neighborhood search for partitioning sparse biological networks into the maximum edge-weighted k-plexes

  DOI 10.1109/TCBB.2019.2898189
  Časopis IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics
  Godina 2019
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković, Dragan Matić i Vladimir Filipović
  Strana od 1
  Strana do 1
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8637050

  SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1901022J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić i Tanja Okolić
  Volumen X
  Broj I
  Strana od 22
  Strana do 27

  PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZnO NANOPARTICLES BY SOLVENT FREE METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1801048J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Dijana Jelić
  Volumen IX
  Broj I
  Strana od 48
  Strana do 52
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  Antimicrobial and photocatalytical performances of doped and undoped nanoparticles of zinc oxide

  Naučni skup XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE CONTEMPORARY MATERIALS 2019
  Publikacija XII International scientificconference Contemporary materials. Book of Abstracts. Banjaluka 1-3. May 2019.
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović i Dijana Jelić
  Strana od 42
  Strana do 43
  Veb adresa http://conforganiser.com/paper/view/5803#.XYIuaC4zbIU

  SYNTHESIS OF SILVER NANOPARTICLES BY USING PHENYLHYDRAZINE, TRINATRIUM CITRATE, ASCORBIC ACID AND THEIR CHARACTERIZATION

  Naučni skup XII CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Publikacija Proceedings
  Godina 2018
  Autori Tanja Okolić, Savka Janković i Dijana Jelić
  Strana od 84
  Strana do 90
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/wp-content/uploads/2019/03/Zbornik-radova-sa-Savjetovanja-2018.pdf

  Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by solvent free method and their characterization

  Naučni skup 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Publikacija Physical Chemistry 2018: Proceedings. Vol.1 /14th International
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Philip Schlender i Dijana Jelić
  Strana od 701
  Strana do 704

  A heuristic approach for clustering metabolic networks into highly connected components

  Naučni skup 4th NGP-NET symposium
  Publikacija NGP-Net4 abstract book
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Dragan Matić, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Strana od 48
  Strana do 48
  Veb adresa http://www.ngp-net.gmc.vu.lt/wp-content/uploads/2018/10/NGP-Net4_abstract_book.pdf

  On clustering large biological networks into dense components

  Naučni skup US-Serbia & West Balkan Data Science Workshop
  Godina 2018
  Autori Dragan Matić, Milana Grbić, Aleksandar Kartelj, Savka Janković i Vladimir Filipović
  Veb adresa https://nsfserbia.rs/posters/

  NaHCO3 as a Modificator of SWCNTs’ Membrane Structure via Spherical Crystals Formation

  Naučni skup 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Milica Balaban, Yoshiyuki Hattori, Katsumi Kaneko i Suzana Gotovac Atlagić
  Veb adresa https://www.nanotexnology.com/2018/

  Enhanced nanoporous carbons as adsorbents for mixed phenolic acids

  Naučni skup FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Dragana Milisavić, Savka Janković, Tanya Tsoncheva, Milica Balaban i Suzana Gotovac-Atlagić
  Strana od 152
  Strana do 152
  Veb adresa www.junior-euromat2018.fems.eu

  Conditional Random Fields based approach for classification of the reactants in some metabolic reactions

  Naučni skup Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Publikacija Book of Abstracts Belgrade BioInformatics Conference 2018
  Godina 2018
  Autori Milana Grbić, Savka Janković, Dragan Matić i Gordana Pavlović-Lažetić
  Strana od 109
  Strana do 109
  Veb adresa http://belbi.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2018/07/Book-of-abstracts-Belbi2018.pdf

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  Sinteza kadmijum sulfida kao materijala za solarne ćelije i njegova karakterizacija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali - zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 207
  Strana do 214
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/ty5sur4yc2kcdu9/CM2017.pdf?dl=0

  Synthesis, Characterization and Application of Copper Nanoparticles

  Naučni skup Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Synthesis of silver nanoparticles with reduction method and their antibacterial properties

  Naučni skup Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Savka Janković, Tanja Okolić i Dijana Jelić
  Strana od 77
  Strana do 78

  Ispitivanje kinetike degradacije askorbinske kiseline u vodenom medijumu

  Naučni skup 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Dragana Milisavić, Savka Janković i Dijana Jelić
  Strana od 41
  Strana do 46
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

  Changes of Antioxidative Metabolism Parameters of Young Cucumber Plants (Cucumis sativum L.) as a response to Herbicide Treatment.

  Naučni skup 11th Symposium Novel Technologies and Economic Development
  Godina 2015
  Autori Dino Hasanagić, Savka Janković, Mirela Boroja i Biljana Kukavica
  Strana od 13
  Strana do 24

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125
  Veb adresa https://hemija.pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/05/Zbirka-zadataka-za-pripremu-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Projekti

Ispitivanje kvaliteta eteričnog ulja drvnog zelenila i plodova četinara sa prostora Republike Srpske

Posljednjih godina sve su veće primjedbe potrošača cijelog svijeta na veliku upotrebu svih sintetičkih aditiva, prije svega u prehrambenim proizvodima, ali i u drugim granama industrije (farmaceutska, kozmetičko-parfimerijska). Takođe, evidentni su zahtjevi za povećanje primjene prirodnih antioksidansa, naročito onih biljnog porijekla napravljenih u formi ekstrakata....

Broj projekta 1251414
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Željka Marjanović-Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
dr Jelena Stanojević
dr Ljiljana Stanojević
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Dijana Jelić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 28.02.2022.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Sufinansiranje pripremnih aktivnosti za izradu projektnog prijedloga - COST akcija

Cilj projekta je priprema projektnog prijedloga COST akcije Dark Proteome - Function, Evolution and TeCHnology i priprema pratećih promotivnih aktivnosti...

Broj projekta 1259037
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Dragan Matić
Projektni tim doc. dr Milana Grbić
mr Tatjana Zec
Savka Vračević, ma
doc. dr Marko Đukanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 08.07.2021.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

RAZVOJ NOVIH POLIMERNIH ADITIVA ZA RAZLIČITE PRIMJENE

Bilateralne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije na projektu RAZVOJ NOVIH POLIMERNIH ADITIVA ZA RAZLIČITE PRIMJENE odvijaće se u okviru tri glavne teme. Prva oblast saradnje odnosi se na završnu fazu projekata...

Broj projekta 1259024
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
prof. dr Saša Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 26.01.2024.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Uvod u mehanohemiju

Cilj ovog projekta je promocija mehanohemije, kao relativno nove hemijske discipline, njenih prednosti i mogućnosti koje pruža, prije svega kolegama hemičarima, ali i studentima i drugim zainteresovanim. Projekat predstavlja direktnu podršku COST akciji CA 18112, Mech@SustInd projekta u čiju mrežu su uključeni istraživači iz više od 30 zemalja, između ostalog i iz zemalja regiona, pa će dio projekta obuhvatiti i međusobne sastanke radi dogovora zajedničkih aktivnosti (Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija)...

Broj projekta 1259023
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
Dragana Gajić, ma
prof. dr Saša Zeljković
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

U novije vrijeme upotreba polimera u solarnim ćelijama privukla je pažnju, kako zbog dužine i fleksibilnosti lanaca, koji poboljšavaju formiranje filma savršenije morfologije, tako i zbog mogućnosti da se poveća stabilnost uređaja...

Broj projekta 1259010
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirela Boroja, ma
Savka Vračević, ma
prof. dr Vesna Antić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.05.2022.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: Unapređenje metodologija stručne prakse u oblasti nauka o materijalima

Nakon licenciranja obnovljenog dodiplomskog i master studijskog programa Hemija na PMF-u, do izražaja su došli predmeti iz nauka o materijalima poput polimera, keramičkih i nanomaterijala. Studijski program ima odgovarajući kadar te studenti dobiju čvrste osnove u naučno-istraživačkom radu. Naša zemlja je esktremno bogata rudnim sirovinama te su vrlo često teme na PMF-u hemija rudnih sirovina, hemizmi reciklaže rudnog otpada ili njihovi kompoziti...

Broj projekta 1259001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Savka Vračević, ma
doc. dr Jelena Trivan
doc. dr Ljiljana Tankosić
doc. dr Ljubica Figun
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2019.
Završetak projekta 31.08.2020.
Vrijednost projekta 17554.0 BAM

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim prof. dr Milica Balaban
Maja Stanisavljević
Savka Vračević, ma
Dragana Gajić, ma
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. Vesna Antunović, ma
Ljubica Bojanić
Dragana Gajić, ma
prof. dr Mirjana Đermanović
Savka Vračević, ma
prof. dr Dijana Mihajlović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 30.06.2017.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM