Navigacija

prof. dr Gligor Radenković
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 22. maj 2018.

Projekti

Dinamička stabilnost tankozidnih konstrukcija primjenom Izogeometrijskog metoda konačnih traka

Tankozidne konstrukcije su široko primjenjuju u savremenom inženjerstvu zbog svojih povoljnih krutosnih karakteristika i male mase. S druge strane, velika razlika membranske i krutosti na savijanje čini stabilnost ravnoteže i kretanja ovih sistema veoma osjetljivom. Gubitak stabilnosti dovodi do velikih pomjeranja ili do zamora i loma konstrukcije, što su upravo problemi dinamičke stabilnosti...

Broj projekta 1253002
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Aleksandar Borković
Projektni tim prof. dr Gligor Radenković
prof. dr Dragan Milašinović
Dijana Tatar, ma
Snježana Milovanović
mr Radomir Cvijić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 27.05.2022.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM