Navigacija

mr Danijel Dojčinović
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-124
lokal 124
Katedre
 • Filološki fakultet - Katedra za srbistiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – srpska književnost viši asistent 30. april 2020.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
KD123 Književnost za djecu
KD123-10 Književnost za djecu
PVKZPD-07 Književnost za predškolsku djecu
PVKZPD124 Književnost za predškolsku djecu

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MSČSK Čovjek srednjovjekovne književnosti
Akademske studije prvog ciklusa
12RSSKNJ Srpska srednjovjekovna književnost
12SISK Istorija srpske kulture
12SKBS Srpska književnost baroka
12SSKREN Srpska književnost renesanse
12SSSK1 Srpska srednjovjekovna književnost 1
12SSSK2 Srpska srednjovjekovna književnost 2

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N20-38 Istorija srpske kulture
N-41 Istorija srpske kulture

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The Serbian Slavonic Tradition of the Biblical Apocrypha: An Overview Regarding their Status

  Časopis ANNALI di storia dellʼesegesi
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović i Predrag Dragutinović
  Volumen 2
  Broj 38
  Strana od 369
  Strana do 386
  Veb adresa https://www.academia.edu/71814756/D_Dojc_inovic_P_Dragutinovic_The_Serbian_Slavonic_Tradition_of_the_Biblical_Apocrypha_An_Overview_Regarding_their_Status

  Srpskoslovenska Knjiga o Ruti: odnos prema grčkom tekstu

  Časopis Bogoslovlje: časopis Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović
  Volumen 78/2
  Strana od 36
  Strana do 52
  Veb adresa http://bogoslovlje.pbf.rs/images/arhiva/2019/2/2019-2-03.pdf

  Dve srpskoslovenske skraćene verzije Žitija Svetog Save Kirila Skitopoljskog

  Časopis Crkvene studije / Church Studies
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović i Zorica Vitić
  Volumen 17
  Strana od 295
  Strana do 305
  Veb adresa http://www.crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/777/709

  Jovan Mutić, pjesnički paranoik?

  Časopis Nova Stvarnost
  Godina 2020
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 1
  Strana od 131
  Strana do 141
  Veb adresa http://www.uk-rs.org/images/casopis/NOVA_STVARNOST_1-5.pdf

  Sveti Sava kao pisac i nastavni pristup njegovom djelu

  DOI 10.7251/PNSJK1908113D
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj VIII
  Strana od 113
  Strana do 129
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/PNSJK/article/view/6328/6198

  Povelja bana Kulina (1189)

  DOI 10.7251/PNSJK1908183N
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović i Zorica Nikitović
  Broj VIII
  Strana od 183
  Strana do 185
  Veb adresa https://doisrpska.nub.rs/index.php/PNSJK/article/view/6335/6205

  Slovo o Makavejima Grigorija Bogoslova u preradi Gavrila Trojičanina

  Časopis Zbornik Matice srpske za književnost i jezik
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović i Zorica Vitić
  Volumen 67/1
  Strana od 107
  Strana do 122
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSKJ_67_1.pdf

  Zorica Nikitović (ur.). Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma (PRIKAZ)

  Časopis Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku
  Godina 2019
  Autori Danijel Dojčinović
  Volumen LXII/2
  Strana od 263
  Strana do 271
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/stariSajt/casopisi/ZMSFL_62_2.pdf

  Srednjovjekovni kodeks i njegov život prema starim srpskim zapisima

  Časopis Oktoih: Časopis odjeljenja za srpski jezik i književnost Matice srpske - Društva članova u Crnoj Gori
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj VII/8
  Strana od 61
  Strana do 71
  Veb adresa https://www.academia.edu/36304233/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_Srednjovjekovni_kodeks_i_njegov_%C5%BEivot_prema_starim_srpskim_zapisima_Medieval_Codex_and_Its_Life_According_to_Old_Serbian_Scribes_Records_

  Književnoistorijski kontekst stare srpske pismenosti u Bosni i Hercegovini

  Časopis Književna istorija
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 161
  Strana od 9
  Strana do 29
  Veb adresa http://arhiva.knjizevnaistorija.rs/editions/161/dojcinovic_d.pdf

  Filoksenija u srpskoj srednjovjekovnoj hagiografiji i njeni izvori

  Časopis Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 191
  Strana do 202
  Veb adresa http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/journals/godisnjak/2017/godisnjak-2017-12-11.pdf

  Slovo o Makavejima Grigorija Nazijanskog prema prepisu monaha Jefrema iz 1351. godine

  DOI https://doi.org/10.2298/PKJIF1783143D
  Časopis Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj LXXXIII
  Strana od 143
  Strana do 156
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0350-6673/2017/0350-66731783143D.pdf

  Novosadska književna medievistika za godinu 2016. (prikaz)

  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 15
  Strana od 432
  Strana do 435
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=150&path%5B%5D=pdf

  Ka srednjem veku: Milojević, Snežana (2017). Od premudrih čula. Ogledi o staroj srpskoj književnosti. Niš: Međunarodni centar za pravoslavne studije. (Prikaz)

  DOI 10.21618/fil1817731d
  Časopis Filolog
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 17
  Strana od 731
  Strana do 733
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/index.php?journal=filolog&page=article&op=view&path%5B%5D=255&path%5B%5D=pdf

  Poide, pride i prihodi: Putopisne bilješke iz vremena otomanske vlasti

  DOI 10.7251/GMS1301337D
  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 337
  Strana do 358
  Veb adresa http://www.drustvoclanovamaticers.org/wp-content/uploads/2018/04/matica-srpska-godisnjak-2014-15.pdf

  Epideiktičko besjedništvo i struktura žitija

  Časopis CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 12
  Strana od 43
  Strana do 65
  Veb adresa https://crkvenestudije-churchstudies.com/index.php/studies/article/view/706/644

  Periodizacija i prostor vizantijske hagiografije

  Novoistoristički pristup srednjovjekovnom tekstu

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 158
  Veb adresa http://www.drustvoclanovamaticers.org/wp-content/uploads/2018/04/matica-srpska-godisnjak-2013.pdf

  Teologija i lingvistika ili O Teolingvistici

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 325
  Strana do 329
  Veb adresa https://www.academia.edu/31682049/Teologija_i_lingvistika_ili_O_Teolingvistici

  Primjeri razvoja alonima u srpskom jeziku (prilog srpskoj onomastici)

  DOI 10.7251/FIL1205210D
  Časopis FILOLOG
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 210
  Strana do 216
  Veb adresa https://filolog.rs.ba/docs/broj5.pdf

  Viljem Ajrvin, Protiv intertekstualnosti (preveo Danijel Dojčinović)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 135
  Strana do 158

  Ustanička poezija Filipa Višnjića

  Časopis Godišnjak Društva članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 417
  Strana do 422

  'Slovo o knezu Lazaru' Ravaničanina Trećeg

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 38-39
  Strana od 81
  Strana do 99

  Barok, Psalmi i Gundulić

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2009
  Autori Danijel Dojčinović
  Broj 31-32
  Strana od 385
  Strana do 396
  Veb adresa https://www.academia.edu/7707833/Danijel_Dojcinovic_Barok_Psalmi_i_Gunduli%C4%87_Baroque_Psalms_and_Gundulic_

Radovi sa skupova

  Nebiblijski tekstovi Hvalovog zbornika

  Naučni skup Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
  Publikacija Srpsko pisano nasljeđe i istorija srednjovjekovne Bosne i Huma
  Godina 2021
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 439
  Strana do 459
  Veb adresa https://www.academia.edu/71949717/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_Nebiblijski_tekstovi_Hvalovog_zbornika

  Sava kao nastavnik: areopagitsko čitanje Domentijana (I)

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti IX
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 92

  Zašto je Vladislav Gramatik prepisao Žitije Svetog Ćirila?

  Naučni skup Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Publikacija Srpsko jezičko i književno nasljeđe na prostoru današnje Crne Gore i srpski jezik danas
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 573
  Strana do 581
  Veb adresa https://www.academia.edu/39107915/Danijel_Doj%C4%8Dinovi%C4%87_-_Za%C5%A1to_je_Vladislav_Gramatik_prepisao_%C5%BDitije_Svetog_%C4%86irila

  O poređenju u djelima Svetoga Save

  Naučni skup Stilistika segodnя i zavtra
  Publikacija Stilistika segodnя i zavtra: Materialы IV Meždunarodnoй naučnoй konferencii
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 195
  Strana do 198

  (Ne)linearizovanost i (ne)dovršenost hiperteksta

  Naučni skup Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Publikacija Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 35
  Strana do 43

  Žanr žitija: problem imenovanja i odnosa prema biografiji

  Naučni skup Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Publikacija Srednji vek u srpskoj nauci, istoriji, književnosti i umetnosti VII
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 209
  Strana do 219

  Ilustracije šaka u Detlačkom evhologionu

  Naučni skup Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Publikacija Kulturno-istorijski kompleks Detlak
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 307
  Strana do 323

  Zašto je Stefan Nemanja morao prognati jeretike?

  Naučni skup Srpska teologija danas 2013
  Publikacija Srpska teologija danas 2013
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 350
  Strana do 356
  Veb adresa https://bfspc.bg.ac.rs/wp-content/uploads/pdf/std/2013/std-2013-34.pdf

  U iščekivanju svršetka vremena: eshatološki pogled na svijet u staroj srpskoj književnosti

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 3
  Publikacija Svet u književnosti - književnost u svetu (zbornik radova)
  Godina 2013
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 87
  Strana do 99

  Nacionalni identitet u staroj srpskoj crkvenoj poeziji

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet
  Publikacija Filologija i univerzitet (zbornik radova)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 879
  Strana do 894

  Religiozno u romanu Na Drini ćuprija

  Naučni skup Na Drini ćuprija
  Publikacija Andrićeva Ćuprija. Andrićs Brücke.
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 225
  Strana do 240

  Lirizam u Ćopićevoj ratnoj poeziji

  Naučni skup Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u djelima Branka Ćopića
  Publikacija Lyrische Welterfahrung in den Werken von Branko Ćopić / Lirski doživljaj svijeta u Ćopićevim djelima
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 163
  Strana do 170

  Porodični odnosi u srpskoj književnosti nemanjićkog doba

  Naučni skup Nauka i savremeni univerzitet 2
  Publikacija Od nauke do nastave (zbornika radova)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 436
  Strana do 447

  Shvatanje o jeziku u starim srpskim spisima

  Naučni skup Srpska teologija danas 2012
  Publikacija Srpska teologija danas 2012
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 609
  Strana do 616

  Misao o svjetlosti od Svetog pisma do Domentijana

  Naučni skup Nauka i tradicija
  Publikacija Nauka i tradicija (filološke nauke)
  Godina 2012
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 591
  Strana do 600

  Nekoliko aspekata Ćopićeve poezije za djecu: narativnost, komičnost, ritmičnost, onomastički sloj

  Naučni skup Poetika, lingvistika i stilistika Ćopićevog pripovijedanja
  Publikacija Poetika, stilistika i lingvistika Ćopićevog pripovijedanja / Poetik, Stilistik und Linguistik des Erzählens von Branko Ćopić
  Godina 2011
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 43
  Strana do 51

Ostali radovi

  Strani pisci za djecu. Hrestomatija

  Izdavač Institut za srpsku kulturu - Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-9940-720-14-8
  Godina 2020
  Autori Ljubomir Milutinović, Budimir Aleksić i Danijel Dojčinović

  Multimedijalna stilistika (ur. Danijel Dojčinović i Goran Milašin)

  Izdavač Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj - Institut za slavistiku Univerziteta Karl Franc u Gracu - Komisija za stilistiku Međunarodnog komiteta slavista
  ISSN/ISBN 978-99976-33-07-1
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović

  Savremeni srpski prevodi (Biblije)

  Izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, Biblijski institut - Službeni glasnik
  ISSN/ISBN 978-86-7405-192-4 (PBF)
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 381
  Strana do 383

  Novi istorizam

  Izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet, Biblijski institut - Službeni glasnik
  ISSN/ISBN 978-86-7405-192-4 (PBF)
  Godina 2018
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 277
  Strana do 279

  Averkije

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99938-21-92-2
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 26

  Uvod u proučavanje književnosti za djecu

  Izdavač Filozofski fakultet - Univerzitet u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-74-8
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 11
  Strana do 30

  Hagiografičnost Žitija kraljice Jelene

  Izdavač Manastir Gradac
  ISSN/ISBN 978-86-909951-5-8
  Godina 2015
  Autori Danijel Dojčinović
  Strana od 151
  Strana do 166

Knjige

  Arhiepiskop Danilo II - Žitije kraljice Jelene (priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Manastir Gradac
  ISBN 978-86-909951-8-9
  Godina 2017
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 65

  Stara srpska pismenost u Bosni i Hercegovini: srednji vijek i period osmanske vlasti

  Izdavač Matica srpska, Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj
  ISBN 978-99976-640-9-9
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 206

  Ot nedostatka razuma mojego: napisi iz teorije i istorije stare srpske književnosti

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-267-5
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 266

  Teodosije - Žitije Svetoga Save (priredio i predgovor napisao Danijel Dojčinović)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-97-56-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 272

  Žitije svetog Ćirila - Žitije svetog Metodija (priredio, predgovor i komentare napisao Danijel Dojčinović, prenos na savremeni srpski jezik Petar Đorđić)

  Izdavač SPKD Prosvjeta, Banja Luka
  ISBN 978-99976-615-8-6
  Godina 2016
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 197

  Bibliografija Mladena Šukala od 1974. do 2014.

  Izdavač JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
  ISBN 978-99938-30-85-6
  Godina 2015
  Autori Jelena Janjić i Danijel Dojčinović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 250

  Tomas Torens - Hermeneutika Atanasija Aleksandrijskog (preveo i priredio Danijel Dojčinović)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99955-90-62-8
  Godina 2014
  Autori Tomas Torens
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 136

  Atanasije Aleksandrijski: Žitije Svetog Antonija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet
  ISBN 978-99955-58-22-2
  Godina 2014
  Autori Danijel Dojčinović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 310

Projekti

Zanemareni arhivi književnog i kulturnog nasljeđa`

Kao novi društveni poredak, jugoslovenski socijalizam je nastajao ne samo na ruševinama kapitalističkog sistema nego i na ruševinama tradicionalne seljačke kulture. U takvim uslovima usmenopoetsko stvaranje se artikulisalo između tradicje, svakodnevnice i centra političke moći, između lokalnog i nacionalnog, urbanog i ruralnog, autorskog i anonimnog. Zapisi i prakse iz ovog vremena predstvaljaju u žanrovskom smislu raznovrsnu...

Broj projekta 1251608
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim doc. dr Nina Govedar
mr Danijel Dojčinović
prof. dr Irena Medar-Tanjga
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 31.07.2021.
Vrijednost projekta 13750.0 BAM

Uticaj Srpski pisani spomenici srednjovjekovnih Bosne i Huma

Istorijska, jezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma...

Broj projekta 1251609
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Vladan Bartula
dr Neven Isailović
Viktor Savić
Aleksandar Materić, ma
Slobodan Pavlović
mr Danijel Dojčinović
Sanja Milićević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2019.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 20780.0 BAM

Obilježavanje 800 godina autokefalnosti SPC

Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci pripremio je program obilježavanja 800 godina autokefalnosti SPC i srpske književnosti u periodu od 4. do 14. novembra 2019. godine. Planirane su raznovrsne aktivnosti čiji je tematski okvir određen ovom značajnom godišnjicom...

Broj projekta 1251606
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Jelenka Pandurević
Projektni tim prof. mr Novak Demonjić
mr Danijel Dojčinović
Finansijer MINISTARSVO PROSVJETE I KULTURE
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama

Interdisciplinarni naučnoistraživački projekat Dječije stvaralaštvo u predškolskim ustanovama polazi od pretpostavke da je stvaralaštvo opšta, djetetu imanentna tendencija razvoja, a nastaje iz unutrašnje potreba da istražuje svijet oko sebe i stvaralački prerađuje elemente svog iskustva. U institucijama predškolskog vaspitanja djeca...

Broj projekta 1251304
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim doc. dr Miroslav Drljača
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
Jasmina Bećirović
prof. dr Jelenka Pandurević
mr Biljana Smailagić
mr Danijel Dojčinović
Vladana Gajić
doc. dr Sanja Partalo
prof. dr Svetozar Bogojević
prof. dr Brane Mikanović
prof. dr Biljana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 17.05.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma

Istorijskojezička i književna istraživanja projekta Srpski pisani spomenici srednjovjekovne Bosne i Huma, koji je od strateškog značaja za nacionalni i kulturni identitet Republike Srpske, usmjerena su na proučavanje pisanih spomenika srednjovjekovne Bosne i Huma. Istraživanje će obuhvatiti više pisanih spomenika sa različitih naučnih i metodoloških aspekata i jezičkih nivoa ...

Broj projekta 1251604
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Zorica Nikitović
Projektni tim Viktor Savić
mr Danijel Dojčinović
mr Vera Čolaković
Slobodan Pavlović
Vladan Bartula
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 31.10.2019.
Vrijednost projekta 11400.0 BAM