Navigacija

prof. dr Stevo Pucar
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-038
Katedre
 • Ekonomski fakultet - Katedra za ekonomsku teoriju, analizu i politiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska ekonomija vanredni profesor 26. oktobar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14BEJS Ekonomika javnog sektora
2I14JEJS Ekonomika javnog sektora
2I14REJS Ekonomika javnog sektora
Akademske studije prvog ciklusa
1MAKRO Makroekonomija
O14MAK Makroekonomija
O2018IMAK Makroekonomija
Akademske studije trećeg ciklusa
3I14EEJS Ekonomija javnog sektora
3O14EAN Ekonomska analiza

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS11OEP Osnovi ekonomije za pravnike

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MLS-6 Ekonomika lokalne samouprave
MSS-7 Finansijsko upravljanje u organizacijama socijalnog sektora

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Declining Supply and Rising Demand for Labor – The Consequences in the Republic of Srpska

  Časopis European Journal of Economics and Management
  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 49

  Measuring Total Factor Productivity: Accounting for cross country differences in income per capita

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Zoran Borović i Stevo Pucar
  Volumen 19
  Strana od 75
  Strana do 95

  The Influence of Intellectual Capital on Export Performance

  Časopis Journal of Intellectual Capital
  Godina 2012
  Autori Stevo Pucar
  Volumen 13
  Broj 2
  Strana od 248
  Strana do 261

  Pretvaranje hipotekarnih kredita u obveznice – sekjuritizacija

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Stevo Pucar i Bojan Baškot
  Strana od 13
  Strana do 19

  Pretvaranje hipotekarnih kredita u obveznice - sekjuritizacija

  Časopis Finrar
  Godina 2010
  Autori Stevo Pucar
  Volumen 11
  Broj 3
  Strana od 13
  Strana do 19

  Nova uloga MMF-a i Svjetske banke u svjetlu globalne ekonomske krize

  Časopis Ekonomika
  Godina 2009
  Autori Stevo Pucar
  Volumen 55
  Broj 6
  Strana od 178
  Strana do 189

Radovi sa skupova

  Competitiveness, Economic Growth and Development of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja
  Publikacija Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja
  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar
  Strana od 68
  Strana do 85

  Izgradnja sistema tehnološkog unapređenja privrede u Republici Srpskoj

  Naučni skup Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja
  Publikacija Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Inovacije i preduzetništvo - pokretači razvoja i zapošljavanja
  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar
  Strana od 87
  Strana do 100

  Nova uloga univerziteta u ekonomskom razvoju Republike Srpske

  Naučni skup Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Publikacija Zbornik radova međunarodne naučno-stručne konferencije Tehnološke inovacije generator privrednog razvoja
  Godina 2014
  Autori Stevo Pucar
  Strana od 103
  Strana do 110

  Intellectual Capital Growth Model: Using IC Measurement Logic on AK Endogenous Model

  Naučni skup 5th European Conference on Intellectual Capital
  Publikacija Proceedings of the 5th European Conference on Intellectual Capital
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar
  Strana od 333
  Strana do 343

  Ekonomija znanja ili neznanja u RS-BiH

  Naučni skup Tehnološke inovacije genarator privrednog razvoja
  Godina 2008
  Autori Srđan Amidžić i Stevo Pucar
  Strana od 259
  Strana do 278

Ostali radovi

  Gostujući profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta iz Granade, Španija

  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar

  Član redakcionog odbora časopisa European Journal of Economics and Management

  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar

  GAP-analiza, Sektor: koža i obuća

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar

  Mentorstvo pet kandidata za završni rad prvog ciklusa

  Godina 2017
  Autori Stevo Pucar

  Gostujući profesor na Bečkom univerzitetu ekonomije i biznisa (WU) u zimskom semestru 2016/2017, odgovorni nastavnik (predavanja, vježbe i ispit) na predmetu: „Macroeconomic issues: CEE Economic Growth in a Global Context“

  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar

  Član redakcionog odbora Međunarodne naučno-stručne konferencije "Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja", Banjaluka

  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar

  Projekat „Competitive Regional Economic Development (CREDO) Krajina“, Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA)

  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar

  Član komisije za odbranu rada drugog ciklusa

  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar

  Mentorstvo kandidata za stepen drugog ciklusa

  Godina 2016
  Autori Stevo Pucar

  Gostujući profesor na Bečkom univerzitetu ekonomije i biznisa (WU) u zimskom semestru 2015/2016, odgovorni nastavnik (predavanja, vježbe i ispit) na predmetu: „Macroeconomic issues: CEE Economic Growth in a Global Context“

  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  Revidirana strategija općine Odžak 2016.-2020.

  Izdavač Opština Odžak
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  10. Revidirana strategija Grada Doboja 2016.-2020.

  Izdavač Grad Doboj
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  GAP-analiza, Sektor: drvoprerada

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  GAP-analiza, Sektor: prehrambena industrija

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  GAP-analiza, Sektor: metalska industrija

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  Gdje smo sada i gdje želimo biti - Gap-analiza ključnih privrednih sektora

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  ISSN/ISBN 978-99955-53-09-8
  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  Realizovan međunarodni naučni projekat u svojstvu saradnika Međunarodni naučno-istraživački projekat „The Development of Economic Competitiveness of Croatia as a Member of EU” (University of Rijeka, project number 13.02.1.2.03.)

  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  Realizovan međunarodni naučni projekat u svojstvu saradnika Međunarodni naučno-istraživački projekat “Facts and Challenges of the EU Accession” (Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities, project number 565159-EPP-1-2015-1-BA-EPPLMO-MODULE)

  Godina 2015
  Autori Stevo Pucar

  Član komisije za odbranu rada drugog ciklusa

  Godina 2014
  Autori Stevo Pucar

  Strategija razvoja grada Prijedora 2014.-2024.

  Izdavač Opština Prijedor
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar

  Strategija razvoja općine Jajce za period 2014.–2023. godine

  Izdavač Opština Jajce
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar

  Strategija razvoja opštine Laktaši za period od 2014. do 2024. godine

  Izdavač Opština Laktaši
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar

  Strategija razvoja opštine Mrkonjić Grad za period 2014-2024.godina

  Izdavač Opština Mrkonjić Grad
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar

  Baseline Analysis of Economic Sectors

  Izdavač Agencija za razvoj preduzeća EDA
  Godina 2013
  Autori Stevo Pucar

  Strategija razvoja opštine Gradiška za period 2014 – 2020. godina

  Izdavač Opština Gradiška
  Godina 2012
  Autori Stevo Pucar

Knjige

  Competitiveness, Economic Growth and Development of Bosnia and Herzegovina

  Izdavač CEMAFI International, Nice, France
  ISBN 979-10-96557-01-1
  Godina 2016
  Autori Vinko Kandžija, Stevo Pucar i Ivan Tolić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 240

  Economic Integrations Competition and Cooperation

  Izdavač CEMAFI International, Nice, France
  ISBN 978-2-9544508-9-6
  Godina 2016
  Autori Vinko Kandžija, Andrej Kumar, Stevo Pucar i Nebojša Balaban
  Tip knjige naučna knjiga

  Razvoj gospodarske konkurentnosti Republike Hrvatske kao članice EU

  Izdavač Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  ISBN 978-953-7813-23-9
  Godina 2015
  Autori Vinko Kandžija, Stevo Pucar i Ivan Tolić
  Tip knjige naučna knjiga

  Economic System of European Union and Accession of the Bosnia and Herzegovina

  Izdavač Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  ISBN 978-953-7813-21-5
  Godina 2015
  Autori Vinko Kandžija, Andrej Kumar, Stevo Pucar, Nebojša Balaban i Nataša Zrilić
  Tip knjige naučna knjiga

Projekti

Jačanje kapaciteta za promjene u sektoru turizma na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za jačanje upravljanja kvalitetom u sektoru turizma zasnovanom na naslijeđu i kulturi

CULTURWB se fokusira na jačanje i razvoj kulturnog turizma u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konkretni ciljevi su: - Sprovođenje istraživanja o potrebnim kompetencijama osoblja u sektoru turizma zasnovanog na kulturnoj ponudi; - Razviti program cjeloživotnog učenja; - Razviti interdisciplinarni magistarski program koji konsoliduje oblast upravljanja turizma i kulture i nasleđa i osposobljava diplomce da steknu potrebne kvalifikacije za profesiju upravljanja ....

Broj projekta 8300404
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stevo Pucar
Projektni tim prof. dr Ljiljana Ševo
prof. dr Jovo Ateljević
Jelena Rožić, ma
prof. dr Gordana Ilić
prof. dr Branka Zolak Poljašević
prof. dr Igor Todorović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 151263.0 BAM