Navigacija
Viber

Informacija sa sjednice Proširenog kolegijuma održane 29.05.2018.

Sjednice Prošireni kolegijum

Na sjednici Proiširenog kolegijuma Univerziteta u Banjoj Luci, 29. maja 2018. godine razmatran je i podržan Prijedlog broja upisa za školsku 2018/2019 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje, studenata stranih državljana i vanrednih studenata, u skladu sa kadrovskim i materijalno-tehničkim uslovima.

Takođe, podržan  je prijedlog izmjene Pravilnika o dodjeli priznanja i nagrada Univerziteta u Banjoj Luci.

Prošireni kolegijum je razmatrao i informacija u vezi sa akreditacijom studijskih programa i institucionalnom reakreditacijom, kao i informaciju o vođenju evidencije o prisustvu radnika na radu i odsustvima.

Razmatrana su i tekuća pitanja.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7732/large_unibl_logo_novi.png