Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Azemine Durmić

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu odluke Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze pod naslovom "Ciljevi studenata, univerzitetska klima i ambijent ocjenjivanja u nastavi", mr Azemine Durmić, u sljedećem sastavu:

1. Dr Nenad Suzić, redovni profesor, uže naučne oblasti: Opšta pedagogija, Sociologija obrazovanja i Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Tanja Stanković-Janković, docent, uža naučna oblast: Metodika vaspitno-obrazovnog rada, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Branka Kovačević, docent, uža naučna oblast: Didaktika Filozofski fakultet u Palama, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze kandidata mr Azemine Durmić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3813/logo-filozofski.png