Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Siniše Lakića

DoktoratiFilozofski fakultet

Na osnovu člana 71. Zakona o visokom obrazovanju Nastavno-naučno vijeće Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci, na sjednici održanoj 02.07.2014. godine donijelo je Rješenje br.07/3.1305-29/14 o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod nazivom "Multimetodna validacija psihometrijski definisanog konstrukta savjesnosti" kandidata mr Siniše Lakića. Komisiju čine:

1. Dr Vladimir Hedrih, vanredni profesor, Psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, predsjednik,
2. Dr Vladimir Turjačanin, vanredni profesor, Socijalna psihologija, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Đorđe Čekrlija, docent, Psihologija ličnosti i Metodologija psiholoških istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
4. Dr Panta Kovačević, vanredni profesor, Psihologija (Katedra za metodologiju psiholoških istraživanja) Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, član - mentor

Izvještaj o ocjeni urađene doktorske teze kandidata mr Siniše Lakića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3598/logo-filozofski.png