Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sanje Partalo

DoktoratiFilozofski fakultet

Izvještaj o ocjeni iodobnosti teme prijavljene doktorske disertacije pod naslovom Razvoj prijateljstva predškolske djece u institucionalnom vaspitanju kandidatkinje mr Sanje Partalo napisala je komisija imenovana na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci održanoj 28.04.2014. godine u sastavu:

1. dr Svetozar Bogojević, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci za Užu naučnu oblast Opšta pedagogija, predsjednik;

2. dr Nenad Suzić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci za užu naučnu oblast Opšta pedagogija, član;

3. dr Radivoje Kulić, redovni profesor Učiteljskog fakulteta u Prizrenu -Leposaviću i Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mirovici, za užu naučnu oblast Opšta pedagogija, član;

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sanje Partalo 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/3471/logo-filozofski.png